Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK®

Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen Insatech A/S
Lene Otte Viking Malt A/S
Claus Mølgaard GN Hearing Danmark A/S
Allan Nordskov Nielsen adapa flexibles Denmark Slagelse A/S
Janne Christensen Royal Unibrew A/S
Ulla Kentved GN Hearing Danmark A/S
Niels Emil Dyrelund Jakobsen Ørsted A/S
Jeanette Warnke C & H System A/S
Anders Johan Møller-Lund Bio Recycling A/S
Arisa Beck Dana-Seals A/S
Pia Viltoft Wamberg Ucomposites A/S
Lasse Ahm Lasse Ahm Consult

Kommende møder

 

Næste arrangement:  Tirsdag, den 10. september 2024

 

2024

Tirsdag, den 10. september 2024
Tirsdag, den 3. december 2024 (Fællesmøde)

Seneste arrangement :Tirsdag, den 12. marts 2024

 

 

Tilgængeligt materiale

 

 

12. marts 2024

Velkommen, info medlemmer, AI – kunstig intelligens, KPI’er og Grafer – og god kommunikation af disse

5. december 2023

Velkommen, info medlemmer, ISO 9004 , Nyheder i ISO 9001:2025 Marianne Thorø Vidkjær, Audit GDPR + IT-sikkerhed, Thomas Riisager

12. september 2023

Velkommen, info medlemmer, Facilitatorrollen, Kvalitetskultur – og hvordan jeg gør mine audits mere spændende, Workshops

14. marts 2023

Velkommen, nye medlemmer , TWI – Training Within Industry, ChatGPT – openai.com, A3 Problemløsningsværktøj

6. december 2022

Velkommen, nye medlemmer , Organisationskultur (David Alexander, Hvidbak Østergaard), Læseliste (Forandringsledelse), Indlæg vedr. adfærdsdesign offentliggøres ikke på denne side (sendes til deltagerne ved mødet).

13. september 2022

Velkommen, nye medlemmer, Hvordan får vi alle med – kvalitetskultur, Onboarning af nye medarbejdere

13. marts 2022

Velkommen, nye medlemmer, træning af interne auditorer, samspil mellem flere standarder

7. december 2021

Velkommen, nye medlemmer, Workshop CØ (output), Cirkulær økonomi, Cristina C. Landt

14. september 2021

Velkommen, nye medlemmer, Risici og muligheder, Den gode ledelsesevaluering

16. marts 2021

Velkommen, nye medlemmer, FMEA, Strategisk retning, procedurer og mål

15. september 2020

Velkommen, nye medlemmer, Risikobaseret tænkning.  Materiale fra præsentationen “At lede opad” distribueres direkte i gruppen

4. marts 2020

Velkommen, nye medlemmer, auditering af ledelsen, risici og muligheder. Materiale fra workshops er distribueret direkte i gruppen.

5. december 2019

Velkommen, nye medlemmer, registrering, styring og fremdrift i afvigelser etc.  

Kommunikér så du bliver hørt, Camille Bruun Sørensen (filen er kodebeskyttet) 
Vedr. koden: Se yderligere oplysninger i den lukkede LinkedIn-gruppe eller kontakt os på 56297236.

17. september 2019

Velkommen, nye medlemmer, kobling mellem Lean og kvalitetsstyring, implementering af en kvalitetskultur

7. marts 2019

Velkommen, nye medlemmer, vedligeholdelse af afsnittene 4.1 (rammer og vilkår) og 4.2 8 (Interessenter) samt arbejdet med CSR

6. december 2018

Velkommen, nye medlemmer, Kropssprog, diskussion (fotos og flipovers) om auditplaner.

18. september 2018

Velkommen, nye medlemmer, viden om kvalitetspolitikken og kvalitetsmål

13. marts 2018

Velkommen, nye medlemmer, kompetencestyring, LEAN og kvalitet – hånd i hånd, årsagsanalyseværktøjer m.v. 

7. december 2017

Velkommen, nye medlemmer, program, mødedatoer i 2018 – Stemningsbilleder fra arrangementet
Præsentation Ole Bødtcher, Step-Up A/S Oversigt over spidskompetencer

19. september 2017

Velkommen, nye medlemmer, evaluering af leverandører, styring af lovkrav ect.

22. marts 2017

Velkommen, nye medlemmer, ændringerne i ISO 9001:2015 og ISO 14 001:2015, organisationens mål og egne mål. 

8. december 2016 

Velkommen, uddannelse og træning, ledelsens evaluering, workshop v/ Lasse Ahm Consult
Eksempel på matrix, Claus Mølgaard, ALPHA-elektronik A/S 

20. september 2016

Velkommen, Erfaringer med den nye standard, workshop ledelsens evaluering, Lasse Ahm Consult

9. marts 2016

Velkommen, Ændringer i ISO 9001:2015, Den gode auditrapport, Lasse Ahm Consult 

1. december 2015

Program, gennemgang af ISO 14 001, Spørgsmål til topledelsen, Lasse Ahm Consult

22. september 2015

Risikoanalyse – download eksempel, Lasse Ahm Consult 

17. marts 2015

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult, Dagens program, KPI‘er og risikoanalyse
KPI-analyse (kvalitetsfunktionen), Lasse Ahm Consult 

2. december 2014

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult, Dagens program, workshop og ISO/DIS 9001:2015
Nudging v/Else Lücking

25. september 2014

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult, Intern audit – redskaber og planlægning af interne audits
Auditredskabet – Planlægning af audits – Workshop/noter fra flipover

19. marts 2014

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult, ISO 9001:2015 (uddrag), Auditering af lovkrav og udviklingsprocesser

5. december 2013

Susan Thydal, Thydal Kommunikation, Relationsfremmende adfærd

25. september 2013

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult – ISO 19 011 vejledning i auditering af ledelsessystemer 

17. april 2013

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult – Leverandøraudits – uddrag
Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult – KV-071 Leverandøraudit – Risikoanalyse

6. december 2012

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult – Registrering og opfølgning på afvigelser

19. september 2012

Mille Themsen Duvander, Intersmil: Appreciative Inquiry
Mille Themsen Duvander, Intersmil: AI-idékatalog for interne auditorer
Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult: : Typer af interne audits 

21. marts 2012

Karsten Schiøtz, Coach2manage : Barrierer mod forandringer

 

Mulige emner:

Risk Management – Risikoanalyser i forbindelse med auditering
Beskyttelse af produkter – sikring af produkter undervejs
PPAP
Uddannelse og træning af interne auditorer
CSR
Værdiskabende audits
Auditrapporter
Styring og auditering af myndighedskrav
Standardsystemer – hvad har medlemmerne i gruppen?

Nye afrapporteringssystemer
Afvigelser – hvornår / håndtering af afvigelser
Integrerede ledelsessystemer
Ledelsens evaluering
Opagvestyring i forbindelse med korrigerende handlinger / opfølgning på effekten
KPI‘er  – egne målepunkter og virksomhedsmål 
ISO 9001:2015 – Draft – ændringer i standarden
ISO 19 011 – Vejledning i auditering af ledelsessystemer
Leverandøraudits
Afrapportering af certificeringsbureauerne
Registrering og håndtering af afvigelser samt opfølgning på disse
Typer af audits
Appreciative Inquiry
Barrierer mod forandringer
Værktøjer til og planlægning af interne audits 

   

 

 

Kontakt os når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse...