TOPmanager® er et elektronisk ledelsessystem


Tag med på en tur rundt i softwareløsningen TOPmanager®

Download vores brochure på TOPmanager®
Med TOPmanager® får I…

 • Nem versionsstyring af jeres dokumenter samt god historik.
 • Muligheder for at tegne grafik og diagrammer direkte i dokumenterne.
 • Muligheder for at sende kladder i høring og dokumenter i træning.
 • Elektronisk styring af afvigelser og forbedringsforslag.
 • Årsagsanalyseværktøjer som ”5xWhy” samt ”Fiskebensdiagram”
 • Mulighed for 8D-rapportering.
 • Task manager til styring af kalibrering, vedligehold, lovpligtige eftersyn.
 • Styring af samtykkeerklæringer (GDPR) fra brugerne.
 • Risikoanalyser – flere modeller; Enkel model, HACCP, FMEA, ISO 14971.
 • HR-modul med medarbejderstamkort, styring af kompetencer etc.
 • Styring af kurser, samtaler og andre opgaver på medarbejderniveau.
 • Avanceret auditmodul til interne – og eksterne audits, programmer, tjeklister og rapporter
 • Infoboard med elektronisk opslagstavle, målstyring, fravær, infosider etc.
 • Udtræk med summary og specialiseret udtræk, udtræk af data til Excel.
 • Godt designmodul. Ledelsessystemet understøtte jeres Corporate Identity.
 • Krydsreferencer til mange ISO standarder. Det giver godt overblik.
 • Individuelt sprog på brugerniveau (dansk, engelsk, tysk og svensk).
 • Detaljerede vejledninger på dansk og engelsk om alle features og muligheder.
 • Gratis hotline alle ugens dage.   
 
 
 
 
 

Med TOPrecord® får I…

TOPrecord® er et softwareprogram, som gør det muligt at opsamle registreringer i ét og samme ledelsessystem. Hurtigt og effektivt!
 
Det kan være MUS-samtaler, produktionsregistreringer, leverandørvurderinger, APV’er, trænings- og introduktionsprogrammer, bygningsgennemgange, test- og inspektionsrapporter, mødereferater og meget mere.

Du designer og opbygger selv de blanketter, skemaer og rapporter, som du og dine kolleger skal registrere data i.

TOPrecord® og TOPmanager®

TOPrecord® er et selvstændigt softwareprogram, som er udviklet til at opsamle alle typer af registreringer. Formålet er således at indbygge automatik og digitalisering i mindre programelementer, som kan bruges i opbygningen af blanketter og at disse elementer kan kombineres på kryds og tværs – alt afhængigt af, hvad der er brug for.

Potentialet ved at benytte TOPrecord®

Det største potentiale i softwaren udnyttes ved integrationen med TOPmanager®. Mulighederne for at styre sit ledelsessystem og opsamle alle registreringerne i ét og samme system giver stor effektivitet. TOPmanager® opsamler allerede registreringer som afvigelser, forbedringsforslag, risikoanalyser, tilbagevendende opgaver (task), kompetencer, GDPR-samtykke erklæringer, mærkedage og målstyring.

TOPrecord® som suplement til TOPmanager®

At anvende TOPrecord® som supplement til TOPmanager® tilfører således muligheden for at opsamle yderligere registreringer som produktionsdata, grafer, udviklingsprojekter, møder, introduktionsprogrammer, test- og kvalitetsrapporter, inspektionsrapporter, vareindgangskontroller, service- og vedligeholdelsesrapporter, skadedyrskontrol, frigivelsesattester, sagsforløb, besøgsrapporter og meget mere. TOPrecord® er en selvstændig software og afregnes separat.

TOPrecord® og andre ledelsessystemer

TOPrecord® kan også være en stort fordel og øge jeres effektivitet og digitalisering, hvis din virksomhed ikke har et elektronisk ledelsessystem eller benytter et andet ledelsessystem end TOPmanager®.

   

 

 

Kontakt os når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse...