Miljø- og arbejdsmiljøledelse

Et effektivt ledelsessystem til styring af miljøforhold og arbejdsmiljøet er vigtigt i alle kunde/leverandørforhold. Fokus på miljøet og vores evne til at værne om ressourcerne er kommet for at blive ligesom mange virksomheder er præget af et vedholdende fokus på at forbedre medarbejdernes trivsel, sikkerhed og sundhed.

Mange virksomheder oplever “de politiske forbrugere”, der vælger til og fra afhængig af virksomhedernes moral, indsats og aktiviteter på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Alle kunder vil gerne betjenes af professionelle leverandører, hvor der ikke må herske tvivl om produkterne udgør risici for miljøet eller om fremstillingsprocessen har været unødig belastende for miljøet eller arbejdsmiljøet har udgjort en risiko. Flere og flere arbejder med Carbon Foot Print (CFP) – kontakt os hvis du ønsker at høre mere om CFP.

ISO 14 001 – Miljø

ISO 14001 er én måde at få indført og implementeret et effektivt miljøledelsessystem på. Denne internationale miljøledelsesstandard er et godt værktøj til styring af miljøforhold og standarden kan ofte indbygges i allerede eksisterende kvalitetsstyringssystemer.

Effektiv miljøledelse minimerer produktionsomkostningerne idet der bevist arbejdes med de væsentlige miljøforhold, substitution etc. Regelmæssige evalueringer af de opnåede resultater er vigtige for at få klarlagt, hvor virksomheden fremover skal sætte kræfterne ind.

Interne miljøaudits er en god måde at verificere om der reelt indkøbes materialer, produceres og affaldssorteres som man i virksomheden har planlagt. Ligegyldighed eller direkte forkert affaldssortering kan koste virksomheden meget dyrt. Hos Lasse Ahm Consult arbejder vi gerne efter standarden ISO 19 011, der beskriver retningslinjer for audits af miljø- og kvalitetsstyringssystemer.

Ny version af ISO 14 001:2015

I september 2015 blev den den nye version af ISO 14 001:2015 implementeret. I Lasse Ahm Consult har vi i de seneste 3 år fulgt arbejdet med den nye standard nøje. Derfor er vi godt klædt på til at hjælpe med hvilke kommende krav som forventes i den nye version. Vi har udarbejdet en let overskuelig oversigt af strukturen i den nye standard som du kan downloade på linket nedenfor.
Du kan også downloade en illustration af den nye ISO 14 001:2015 standard her.

ISO 45001 – Arbejdsmiljø

At lade sig certificere efter ISO 45001 er ligesom arbejdet med miljøledelsesstandarden én måde at få indført og implementeret et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem. Denne internationale standard er et godt værktøj til styring af arbejdsmiljøforhold, sikre involvering af medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet, fastlægge roller, ansvar og beføjelser og sætte mål for sikkerheden og sundheden i virksomheden. Standarden kan ofte indbygges i allerede eksisterende ledelsessystemer.

I udvalgte brancher er arbejdet med arbejdsmiljøet, sikkerhed og sundhed blevet et mantra. Leverer du eksempelvis dine ydelser til vind- og offshoreindustrien eller arbejder du med industriel rengøring som slamsugning, højtryksrensning og andet risikobetonet arbejde kræver kunderne ofte, at din virksomhed har et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. At have et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem giver kunderne vished for, at din virksomhed arbejder seriøst og proaktivt (forebyggende) med sikkerhed og sundhed frem for reaktivt (på bagkant) – når skaden er indtruffet.

Der skal konstant være fokus på forebyggelse af sikkerhed og sundhed og eksempelvis registrering af nærved-hændelser. Regelmæssige evalueringer af de opnåede resultater er vigtige for løbende at skabe vished for, hvor virksomheden fremover skal sætte kræfterne ind.

Reelle hensigter er vigtige
Medinddragelse af medarbejderne, sikkerhedsinspektioner og audits er effektive metoder til at italesætte “Arbejdsmiljøet” i virksomheden. Vigtigt er det, at medarbejderne oplever en reel interesse i at sikre arbejdsmiljøet, så det primære ved at være certificeret efter ISO 45001 ikke blot er at vise omverdenen, hvor mange dage der er gået siden seneste arbejdsulykke, men at indsatsen handler om at forebygge og minimere enhver risici for negativ påvirkning fra arbejdsmiljøet og sikre medarbejdernes sundhed. Såvel den fysiske sundhed som det psykiske velvære under udførelsen af arbejdet.

Opbygning af miljøsystemer og/eller arbejdsmiljøledelsessystemer

Opbygningen, strukturen og indgangssiden til dit miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er vigtig at tænke godt igennem inden systemet implementeres. Du har mulighed for at anvende softwareløsningen TOPmanager® til dit miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Se mere om softwareløsningen TOPmanager® på www.topmanager.dk.

Kontakt os når vi sammen skal sætte øget fokus på miljøet, arbejdsmiljøet – sikkerhed og sundhed.

   

 

 

Kontakt os når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse...