Lasse Ahm

Hvem er jeg…

Jeg er født i Danmark den 7. februar 1964.

Er bosat i Sydsjælland og startede efter 25 års praktisk erhvervserfaring mit eget rådgivningsfirma i Vordingborg.

Efter afsluttet Advanced Diploma in Management samt uddannelsen som Emballageteknolog på DTI har jeg videreuddannet mig til Lead Auditor inden for kvalitetsledelse, Lead Auditor inden for miljøledelse, Lead Auditor inden for fødevaresikkerhed, Lead Auditor inden for informationssikkerhed, Lead Auditor inden for medicinsk udstyr samt Lean Administrations Specialist. I 2016 afsluttede jeg en MasterClass i bestyrelsesarbejde og i 2014 afsluttede jeg diplomlederuddannelsen med fokus på HR Management, psykologi, forandringsledelse, forretningsudvikling, strategi samt værdiskabende- og udviklende ledelse.

Inden starten på min konsulentkarriere i 2007 har jeg primært været beskæftiget i ordreproducerende virksomheder i reklamebranchen og i virksomheder inden for salg og fremstilling af papir-, kartonnage-, bølgepap- og plastemballager.

Jeg har i de seneste 35 år arbejdet med optimeringsprojekter, kvalitets-, miljø og hygiejneledelse samt HR-området i danske virksomheder.

Jeg har medvirket til og forestået GAP-analyser og certificering efter ISO-standarderne 9001, 13485, 14001, 15378, AS9100C, ISO 45001 og ISO 22 000/FSSC 22000.

Jeg har et indgående kendskab til kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og hygiejnestyring. Jeg har i de seneste 25 år arbejdet som intern auditor indenfor ISO-standarderne 9001, 13485, 14001, 22000, ISO 45001 og AS9100D i en række danske virksomheder og har indtil starten af min egen konsulentvirksomhed flere års ledelseserfaring med arbejdet i topledelsen i en større virksomhed – senest med ansvar for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, hygiejnestyringen samt HR-funktionen.

Min styrke er min kreativitet, faglighed, empati og vedholdenhed,
ligesom jeg gennemfører effektiv styring
så aftalte deadlines i projekterne overholdes.

 

Min teoretiske uddannelse samt min mangeårig erfaring gør det muligt for mig hurtigt og effektivt at rådgive eller overtage ansvaret for kvalitetsarbejdet i en virksomhed – som kompetent rådgiver for topledelsen, for kvalitets- eller miljøchefen eller for en periode at vikariere for denne. Står du i en situation uden kvalitetschef eller er din kvalitets- og miljøchef udstationeret eller sygemeldt i en kortere eller længere periode kan du med fordel gøre brug af min rådgivning og erfaring.

Alle aftaler om opgaveløsninger er baseret på en grundig drøftelse med virksomhedsledelsen om, hvilke resultater der skal opnås, hvorledes opgaven skal gennemføres og hvad virksomheden og jeg skal bidrage med. Afgørende for at samarbejdet opleves som en succes er derfor at opgaverne er forankret hos ledelsen.

Jeg har et stort netværk af konsulenter, fagspecialister og forretningspartnere og sammen med disse udvikler aktiviteter inden for LEAN, kvalitetsledelse, miljøledelse, fødevaresikkerhed, strategi, forretningsudvikling og projekt- og forandringsledelse.

Jeg har igennem årene skrevet en række artikler om kvalitetsledelse, kvalitetsmålløbende forbedringer, LEAN og evnen til at motivere og inddrage medarbejderne i det daglige arbejde med ledelsessystemerne.

De fleste artikler har været publiceret i fagbladet DFK Magasinet – Dansk Forening for kvalitet, men en del af artiklerne har været bragt i Berlingske Tidende og Sjællandske Mediers aviser.

► Se den samlede oversigt over de seneste artikler her

Download CV (konsulent) som pdf. 

 

 Skype: mail@lasseahm.dk eller +4529909036

 

Registrerede varemærker

TOPmanager®

Elektronisk ledelsessystem til styring af dokumenter, forretningsgange og instruktioner.

 

LEAN Creator®

Kursusaktiviteter inden for LEAN-tankegangen

 

Miljøpilot®

Kursusaktivitet inden for miljøledelse, miljølovgivning etc.

 

INNOVATION AUDITOR®

Kursusaktivitet inden for auditering

 

CSR-Review®

Program til styring og evaluering af CSR-aktiviteter

 

IADK®

Netværket for Interne Auditorer i Danmark

Curriculum Vitae, uddannelse og erfaring

 

 

Uddannelser:

ADM, Merkonom Markedsføring 1991 Download certifikat
Intern Auditor ISO 9001 1995 og 2002  
Emballageteknolog DTI 1999 Download certifikat
Lead Auditor inden for kvalitetsstyring, ISO 9001 2002 Download certifikat
Intern Auditor Miljøledelse 2004  
Arbejdsmiljølederuddannelsen 2006  
Lean Administration Specialist 2007  
Lead Auditor inden for Miljøstyring, ISO 14 001, EMAS 2009 Download certifikat
Lead Auditor kvalitetsstyring, ISO 9001:2008 – Upgrade 2010  
Diplomleder, PROBANA Mini MBA 2014  
MasterClass Bestyrelsesarbejde 2016 Download certifikat
Opbygning af HACCP-Systemer 2017 Download certifikat
Lead Auditor inden for fødevaresikkerhed, FSSC 22000 2019 Download certifikat
Lead Auditor inden for informationssikkerhed, ISO 27001 2022 Download certifikat
Lead Auditor inden for medicinsk udstyr, ISO 13485 2024 Download certifikat

 

Erhvervserfaring:

Dansk Papirforsyning a/s, Næstved 1983-1988  
Panton Design & Marketing ApS, Vordingborg 1988-1989  
Danisco Colourpack a/s, Skovlunde 1989-1995  
ECK-Gruppen, Hvidovre 1995-1996  
Neopac a/s, Næstved 1996-1999  
Panther Plast A/S, Vordingborg 1999-2007  
Produktudvikler 1999-2002  
Kvalitets- og miljøchef samt personalechef 2002-2007  
Lasse Ahm Consult, Vordingborg 2007-  
     

Bestyrelsesposter og partnerskaber:

Øernes Revision a/s (bestyrelsesmedlem) – Læs mere…

 

 

Netværk

Netværket IADK® (stifter og formand) – Læs mere…

Netværket Innovation & Vækst (formand) – Læs mere…

Kvalitetsstyring – København I – Læs mere…

Vordingborg Erhvervsforening – Læs mere…

Foreningen Danske Soloselvstændige – Læs mere…

 

CSR – sponsorbidrag med mere

Danmarks Borgcenter – (Erhvervssponsor) – Læs mere…

Børns Vilkår (Erhvervssponsor) – Læs mere…

 

Danske Hospitals Klovne (Erhvervssponsor) – Læs mere…

Supplerende kurser

Læs mere her…

 
Kontakt mig når du ønsker at styrke din virksomhed inden for kvalitetsstyring, miljøledelse, eller hygiejnesikring.

   

 

 

Kontakt os når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse...