Leverandøraudits  ISO 9001

1-dags kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted:

Efter nærmere aftale

Pris:

pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location

– Ring for pris.

Kurset henvender sig til:

Virksomhedsledere, chefer og øvrige medarbejdere, som står overfor at planlægge, gennemføre og/eller evaluere leverandøraudits.
Det er vigtigt at vi anvender den afsatte audittid korrekt ved alle leverandørbesøg således at vi får mest ud af besøget hos leverandøren. At vi kontinuerligt holder fokus på de væsentlige områder og at vi får afprøvet – de for os – kritiske processer.
Vi arbejder med leverandøraudit efter en systematisk fremgangsmåde og får redskaber til at gennemføre værdiskabende audits, som giver et retvisende billede af leverandørens performance. Vi gennemgår begreber som outsourcede processer, krav til den ønskede dokumentation og håndtering af afvigelser, observationer samt formidling af auditresultaterne.
Vi tager udgangspunkt i krav og definitioner fra kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001:2015 og auditstandarden ISO 19011. Kurset er meget brugbart og har en praktisk tilgang til leverandøraudits. Kurset kræver ingen forudgående kendskab til ISO-standarderne.

 

Kursusindhold

Kursisterne får et allround kendskab til:
• Planlægning og forberedelse af leverandøraudits
• Valg af kritiske områder
• Udarbejdelse af tjeklister
• Indledende møde – fremlæggelse af plan
• Spørgeteknikker – Spørg og lyt
• Håndtering af ændringer, afvigelser, dispensationer m.m.
• Dokumentation for overensstemmelse
• Leverandørens egenkontrol
• Sporbarhed og mærkning af varer/ydelser
• Det visuelle indtryk – Orden og ryddelighed – er det væsentligt?
• Leveringssikkerhed og attention
• Audits i praksis – guide i leverandøraudits, praktiske øvelser og cases.

Udbytte

Kurset giver dig redskaber til at planlægge og gennemføre leverandøraudits med succes. Kurset sikrer, at du får viden om væsentlige områder, som skaber værdi at afdække under auditen, ligesom du gennem god forberedelse og gennemførsel af leverandøraudits skaber respekt om dit firma og sikrer viden om dine krav til dine leverandører.
Med dette kursus sikrer du, at tiden hos leverandøren anvendes effektivt ligesom du får enkle og effektive redskaber til at vurdere leverandørens performance under auditbesøget. Du får kendskab til auditteknikker og metoder til at udspørge leverandøren med en professionel og anerkendende tilgang. Du får redskaber til at gennemføre en afsluttende evaluering af leverandørbesøget og formidle resultatet til din ledelse ligesom du får praktiske redskaber, vejledninger m.m. som trænes gennem øvelser således, at redskaberne er direkte anvendelige ved kursets afslutning


Lasse Ahm Consult
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36