Lasse Ahm Consult ApS og TOPmanagerA/S – to selvstændige selskaber

af | 11. mar 2024 | Nyhed

Vedr. TOPmanager A/S og Lasse Ahm Consult ApS

Kære kunde og samarbejdspartner,

Ledelsen i Lasse Ahm Consult har besluttet at omdanne den personligt ejede virksomhed Lasse Ahm Consult til 2 selvstændige juridiske enheder. Omdannelsen sker juridisk pr. 1. januar 2024, men i praksis er det en proces, som pågår i perioden frem til 1. april 2024.

De to juriske enheder er TOPmanager A/S og Lasse Ahm Consult ApS.

Årsagen til omdannelsen til de 2 selskaber skyldes den store vækst i vores aktiviteter og som et led i yderligere professionalisering og kommercialisering.

TOPmanager A/S
Selskabet er et aktieselskab, som fremadrettet varetager al salg, rådgivning, support og kursusaktivitet inden for vores softwareløsninger TOPmanager®, TOPrecord®, TOPmanager® Whistleblower System, TOPmanager® Survey m. fl.

TOPmanager A/S ledes af en bestyrelse med Lasse Ahm i direktionen.

Lasse Ahm Consult ApS
Selskabet er et anpartsselskab, som fremadrettet varetager rådgivning og kursusaktiviteter inden for ledelsessystemer og ISO-standarder, procesoptimering, netværksaktiviteter etc. Virksomheden ledes af direktør Lasse Ahm.

Hvad kan kunderne forvente at opleve anderledes end tidligere
Medarbejderne er stadig de samme og vi har stadig de samme telefonnumre, e-mails og øvrige kontaktdata. Som kunde vil du ikke opleve den store forskel. Vores service og samarbejde vil forblive uændret, men faktureringen opledes mellem rådgivningsaktiviteter (Lasse Ahm Consult ApS) og vores softwareløsninger og -produkter (TOPmanager A/S).

Du skal således oprette (og muligvis godkende) to kreditorer (leverandører) i stedet for én. Hvert selskab har også hvert sit kontonummer (nye kontonumre fremgår af fakturaerne).

Hvad kan leverandører forvente at opleve anderledes end tidligereSom leverandør skal du fremadrettet udstede fakturaen til det korrekte firma.
Det nuværende CVR-nummer 30453077 Lasse Ahm Consult nedlægges og erstattes af 2 nye CVR-numre. Vi vil fremadrettet ved enhver bestilling oplyse om, hvilken juridisk enhed, som køber ydelserne og det er vigtigt for dig som leverandør, at fakturaen udstedet til det rigtige firma med korrekt cvr-nummer påført fakturaen. Oplysninger om de 2 selskaber fremgår nedenfor og ændringen er gældende pr. 1. april 2024.

  • TOPmanager A/S, Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg, CVR nr. 44657090
  • Lasse Ahm Consult ApS, Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg, CVR nr. 44662132

Har du spørgsmål til ændringen er du velkommen til at kontakte direktør Lasse Ahm på telefon 56297236.

Vi ser frem til forsat godt og udbytterigt samarbejde!

Lasse Ahm