Hvordan bliver jeg certificeret?

Hvordan bliver vi certificeret?Forud for selve certificeringen skal ledelsessystemet opbygges, implementeres og vi skal være indstillet på, at et ledelsessystemet hele tiden udvikles. Når virksomheden skønner, at den er klar til at blive certificeret (eller ledelsen...

Hvordan er de almindelige salgsbetingelser hos Lasse Ahm Consult?

Download vores almindelige salgsbetingelser her (pdf)1)  Alle skriftligt afgivne tilbud på ydelser og leverancer er bindende i 30 dage. Leveringstiden på gennemførsel af ydelser og projekter er kun omtrentlige, og afhængig af de til rådighed stillede interne...

Hvad er planlægningstavler?

I Lasse Ahm Consult sælger og fremstiller vi planlægningstavler til mange formål. Oftest er det ordre på specielle LEAN-tavler, hvor kunderne har ønsker om specielt design med eget firmalogo. Vi laver også tavler til krævende miljøer så som slagterier og andre...

Hvad er FN Global Compact?

FN’s Global CompactGlobal Compact er et frivilligt virksomhedsnetværk, startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement i en global...

Hvad er CSR?

CSR – Virksomhedens sociale ansvarCSR (Corporate Social Responsibility) betegner virksomheders arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold både lokalt, nationalt og internationalt.CSR indsatser kan antage mange forskellige former og varierer alt efter...