Hvad er linjeklargøring (line clearance)?

Sikring af at varer ikke sammenblandes…At implementere og gennemføre linjeklargøring (line clearance) er en måde at sikre og dokumentere, at produktionslinjen er renset for råmaterialer, produktionspapirer, labels og andre produktionsrelaterede emner inden en ny...

Hvordan bliver jeg certificeret?

Hvordan bliver vi certificeret?Forud for selve certificeringen skal ledelsessystemet opbygges, implementeres og vi skal være indstillet på, at et ledelsessystemet hele tiden udvikles. Når virksomheden skønner, at den er klar til at blive certificeret (eller ledelsen...

Hvad er planlægningstavler?

I Lasse Ahm Consult sælger og fremstiller vi planlægningstavler til mange formål. Oftest er det ordre på specielle LEAN-tavler, hvor kunderne har ønsker om specielt design med eget firmalogo. Vi laver også tavler til krævende miljøer så som slagterier og andre...

Hvad er FN Global Compact?

FN’s Global CompactGlobal Compact er et frivilligt virksomhedsnetværk, startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement i en global...