LEAN for Individualister

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00
Eneundervisning – (max 3 deltagere)

Tid og sted:

1 dag

Dato efter nærmere aftale – Ugledigevej 103, Vordingborg

Pris:

pr. deltager kr. 8.100,- excl. moms *)
Bemærk eneundervisning)
*) Ved tilmelding af flere medarbejdere fra
samme virksomhed ydes 50% rabat på 2. og 3. deltager)

Ring og hør nærmere på telefon 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal igangsætte, drive, deltage eller bidrage aktivt i Lean-projekter i virksomheder eller andre typer af organisationer. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til Lean.

Kursusindhold

Kursisten får et allround kendskab til:

• LEAN – Hvad er Lean? Historie og baggrund.
• Kundeværdi for mig og min virksomhed
• Evig stræben efter det bedste
• Valuestreams – værdistrømme i min afdeling/virksomhed
• Spild af tid og ressourcer i min afdeling/virksomhed
• Indsigt i adfærdsanalyser
• 5S – Hvad er det og hvordan kan jeg anvende det i min afdeling/virksomhed?
• Målstyring – relevante styringspunkter i min afdeling/virksomhed
• Tavlemøder & Kaizen – opstart og gennemførsel
• OFI – styring af forbedringsforslag
• Omfang og konsekvenser af problemstillinger, årsager samt prioritering af løsningsforslag
• Konkrete redskaber til det videre forløb

Udbytte

Kursusformen er meget effektfuld da alle redskaber og virkemidler er rettet mod dig og din virksomhed. Du får som kursist et grundigt kendskab til forskellige teknikker, metoder og redskaber, som du skal anvende når du vil gennemføre Lean-projekter. Du bliver fortrolig med at optegne værdistrømme i din egen afdeling/virksomhed samt at designe mere enkle og effektive processer. Spild af tid og ressourcer i din afdeling bliver tydelig for dig. Undervisningsformen (eneundervisnig) skaber grundlag for en tillidsfuld dialog, hvor alle problemstillinger kan drøftes. Ofte ønsker vores kursister på kurset LEAN for Individualister efterfølgende sparring til det igangsatte forløb ligesom vi coacher kursisten til at opnå den ønskede succes med projekterne.

Tilbagemelding fra kursisterne:

Læs her hvad den seneste kursist sagde om kurset LEAN for Individualister:

Kort og kontant – lige noget for mig! Kurset gav mig god forståelse og jeg glæder mig til at komme igang med LEAN-projekterne i produktions- og distributionsafdelingerne – især tavlemøderne vil jeg starte op med. Det var en meget spændende og lærerig dag. Du er en god formidler af stoffet og mine forventninger til kurset er absolut blevet indfriet!
Mange hilsener
Klaus Mogenstjerne, Produktionsansvarlig

Kaffehuset Viborg
 


Lasse Ahm Consult
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36

 


Flere kurser