Kerneprocesser og støtteprocesser – Hvad er hvad?

af | 15. maj 2014 | Nyhed

En proces kan defineres som en sammenhængende kæde af aktiviteter, der skaber værdi for kunden. Med baggrund i ledelsens mission er det muligt at arbejde sig frem til en fælles opfattelse af, hvilke af virksomhedens processer der er kerneprocesser, og hvilke der er støtteprocesser. Kerneprocesserne er de – relativt få – overordnede processer, der tilsammen opfylder organisationens mission. Støtteprocesserne er ikke direkte relateret til arbejdet med at opfylde forretningsgrundlaget, men giver kerneprocesserne den nødvendige støtte. I en produktionsvirksomhed kan støtteprocesser for eksempel være Human Ressource-, kommunikations- og IT-processer, produktionstekniske- (PTA) og kvalitetsledelsesprocesser. Vi kan ikke leve af disse processer, men de er nødvendige for kerneprocesserne. 

Sådan finder I kerneprocesserne:

I kan stille jer selv det spørgsmål: Hvad er det virksomheden er sat I verden for at løse for kunderne? Definer kerneprocesserne ud fra de svar I skaber. Når I stiller spørgsmålet så brug et kundeperspektiv og ikke et ledelsesperspektiv.