ISO 9001:2015 Draft

af | 23. jun 2014 | Nyhed

Udkastet til den kommende version af ISO 9001:2015 har ligget klar et stykke tid. De 163 lande som er med i ISO-samarbejdet har mulighed for at komme med rettelser inden den endelige version implementeres. 
Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere kundefokuserede og der skal i højere grad arbejdes med risikoanalyser. 

Strukturelle ændringer

Opbygningen i standarden er ændret fra den struktur som standarderne har haft siden versionen i 2000. Vi har været vant til otte afsnit – hvoraf afsnit 1,2 og 3 er indledende afsnit og de egentlige krav til kvalitetsledelsessystemet begyndte ved afsnit 4.

Kravelementerne har således været opdelt i fem efterfølgende afsnit; 4) Krav til kvalitetsledelsessystemet, 5) krav til ledelsens ansvar, 6) krav til styring af ressourcer,  7) krav til frembringelsen (drift & produktion) samt 8) krav til forbedringer.

Denne struktur er nu blevet udfordret og strukturen indledes forsat med afsnittene 1,2 og 3 som er introduktion, normative referencer samt termer og definitioner, hvorefter de egentlige kravelementer fordeler sig på syv afsnit i stedet for fem afsnit. Standardens punkinddeling går altså fra i alt otte punkter til ti punkter og kravelementerne har følgende overskrifter:

Afsnit 4 : Forståelse for virksomheden og dens rammer

Afsnit 5:  Ledelse

Afsnit 6:  Planlægning

Afsnit 7:  Understøttelse

Afsnit 8:  Drift

Afsnit 9:  Evaluering af resultater

Afsnit 10: Forbedringer


Download vores 9-siders infoblad her 

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: Læs mere her