Kemikalier – indsigt og korrekt håndtering

3/4-dags kursus – kl. 9.00 til 14.00
Tid og sted: Efter nærmere aftale
Underviser: Kemiingeniør
Pris: pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
– Ring for pris.

Kurset henvender sig til:

Alle som arbejder med eller håndterer kemikalier. På kurset tages udgangspunkt i de forskellige kemikalier som I på jeres virksomhed håndterer. 


Du får
:

Viden og indsigt i grundliggende regler ved håndtering af jeres kemikalier.

Vi arbejder med faremærkning, risikosætninger, sikkerhedsbrugsanvisninger, datablad og gennemgå forebyggelse af ulykker – herunder brug af værnemidler.

Forudsætninger:

Vi arbejder med:Kurset kræver ingen særlige forudsætninger for at deltage.

  • Sikkerhedsbrugsanvisninger og datablade på kemikalier
  • Faremærkning – mærkning af beholdere
  • Enkle håndteringsvejledninger i forbindelse med blanding af kemikalier etc.
  • Værnemidler, typer af handsker, øjenværn etc.
  • Opbevaringskriterier
  • Bortskaffelse

 
Dit udbytte:

Kurset fokuserer på medarbejdernes sikkerhed og forerbyggelse af ulykker. Kursisterne gøres opmærksom på de risici, der ved ved de enkelte kemikalier og hvilke forholdsregler de bør tage for at minimere risici for skader og uheld. Kursisterne bliver fortrolige med faremærkningen angivet på emballagen samt bevidst om korrekt bortskaffelse.


Lasse Ahm Consult
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36

 


Flere kurser