ISO 10 001 Sundhedsledelse i virksomheder – EN HELT NY STANDARD…

af | 27. nov 2010 | Nyhed

Standarden indeholder krav til integrerede ledelsessystemer med styring af sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme. Nu kan din virksomhed blive certificeret efter ISO 10 001.

Uanset i hvilken grad du mener, at virksomhedens ledelse skal blande sig i medarbejdernes sundhed og trivsel, så er systematisk sundhedsledelse i virksomhederne kommet for at blive. Emnet er et uudtømmeligt og vi vil altid kunne finde anledning til at blive bedre og øge medarbejdernes livskvalitet, skabe bedre arbejdsvilkår – til gavn for medarbejdere og virksomhedens bundlinje.

Sundhedsledelse – ISO 10 001

Der er netop kommet en helt ny standard ISO 10 001 (frigivet i september 2010), som koordinerer det bedste fra kvalitets-, miljø-, hygiejne- og arbejdsmiljøsystemerne og sætter sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme i højsædet.

Idéen er, at sætter virksomheders sundhed, kost, motion og sygefravær på dagsordenen. Det lønner sig på bundlinjen – såvel i den enkelte virksomhed og i samfundet.

I dag arbejder alle virksomheder med kvalitet i produkter og i fremstillingsprocessen. På samme måde går
ISO 10 001 systematisk til værks med sundhedsfremme i alle områder af virksomheden – lige fra kantineordningen for medarbejderne til virksomheden produkter, sundhedspolitikker, målbare mål indenfor sundheden i virksomheden, ansvar blandt ledelse og medarbejderne for sundhedsarbejdet i virksomheden og virksomhedens evne og muligheder for at fortælle om sundhed – ind i organisationen og til virksomhedens omgivelser.

Der arbejdes også med videndeling i organisationen og med medarbejdernes kompetenceniveau således, at der bliver en bred forståelse for betydningen af sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme.

Alle de igangsatte aktiviteter skal med fastlagte mellemrum evalueres af ledelsen, hvorefter aktivitetsniveauet på ny fastlægges og nye sundhedsmål bestemmes.

Uanset i hvilken grad man mener, at virksomhedens ledelse skal blande sig i medarbejdernes sundhed og trivsel, så er systematisk sundhedsledelse i virksomhederne kommet for at blive. Emnet er et uudtømmeligt og vi vil altid kunne finde anledning til at blive bedre og øge medarbejdernes livskvalitet, skabe bedre arbejdsvilkår – til gavn for medarbejdere og virksomhedens bundlinje.

ISO 10 001 standardens opbygning fremgår nedenfor:

4.1 Generelle krav
4.2 Dokumentationskrav
      
4.2.1 Generelt
      4.2.2 Sundhedsbog
      4.2.3 Styring af dokumenter
      4.2.4 Styring af registreringer
5.1 Ledelsens forpligtelse
5.2 Interessentfokus
5.3 Sundhedspolitik
5.4 Planlægning
   
   5.4.1 Sundhedsmål
      5.4.2 Planlægning mht. sundhedsledelsessystemet
5.5 Ansvar, beføjelser og kommunikation
 
     5.5.1 Ansvar og beføjelser
      5.5.2 Sundhedsteam
      5.5.3 Intern kommunikation
5.6 Ledelsens evaluering
    
  5.6.1 Generelt
      5.6.2 Input til ledelsens evaluering
      5.6.3 Output fra ledelsens evaluering
6.1  Styring af ressourcer – tilvejebringelse
6.2 Menneskelige ressourcer
 
     6.2.1 Generelt
      6.2.2 Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning
6.3 Infrastruktur
6.4 Arbejdsforhold
7.1 Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter – planlægning
7.2 Interessentrelaterede processer
   
   7.2.1 Fastlæggelse af sundhedsrelaterede krav til produktet og aktiviteterne
      7.2.2 Gennegang af kravene
      7.2.3 Kommunikation med interessenter
7.3 Udvikling og konstruktion
7.4 Indkøb
 
     7.4.1 Indkøbsproces
      7.4.2 Indkøbsinformation i relation til sundhedsspecifikke egenskaber
      7.4.3 Virfikation af indkøbte produkter
7.5 Sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger
      7.5.1 Syring af sundhedsfremme og forebyggelse
      7.5.2 Validering af sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger
      7.5.3 Identifikation og sporbarhed
      7.5.4 Interessenters ejendom
      7.5.5 Bevarelse af produkterssundhedsspecifikke egenskaber
7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr
8.1 Måling, analyse og forbedring – Generelt
8.2 Overvågning og måling
    
  8.2.1 Interessenttilfredshed
      8.2.2 Intern audit
      8.2.3 Overvågning af måling af sundhedsrelaterede aktiviteter
      8.2.4 Overvågning og måling af produkters og ydelsers sundhedsrelaterede karakteristika
8.3 Styring af afvigelser
8.4 Analyse af data
8.5 Forbedring
      
8.5.1 Løbende forbedring
      8.5.2 Korrigerende handlinger
      8.5.3 Forebyggende handlinger

 

Læs også Lasse Ahms klumme om sundhedsledelse i danske virksomheder her.

Kontakt mig når du mener at vi sammen kan forbedre dit sundhedsledelsessystem i virksomheden…