Intern Auditor – ISO 9001

2-dages kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted: 

5. og 6. april 2022 (Hold 159), Vordingborg
25. og 26. oktober 2022 (Hold 172), Vordingborg

Pris:

pr. deltager kr. 6.100,-   excl. moms *)
Inklusiv 1 stk. original DS/EN ISO 9001:2015 standard (værdi kr. 1.067,-)
*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra
samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

Tilmelding via mail – eller ring 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge og gennemføre interne audits i virksomheder med et kvalitetsstyringssystem.
Kurset kræver ingen forudgående kendskab til ISO 9001 eller andre ledelsesstandarder.

Kursusindhold
Kursisterne får et allround kendskab til:

  •   Standardens mange krav – herunder forståelse for kvalitetsmål, politikker samt tolkninger
  •   Risiko- og Interessentanalyser
  •   Planlægning og forberedelse af interne audits
  •   Udarbejdelse af tjeklister
  •   Indledende møde – fremlæggelse af plan
  •   Spørgeteknikker – Spørg og lyt
  •   Mennesketyper – Ekstrovert/Introvert
  •   Objektivt vidnesbyrd?
  •   Afvigelser, hvornår og hvorfor – hvordan håndteres tvivl?
  •   Auditrapportering, hvordan og til hvem?
  •   Gennemførsel af audits og stressfaktorer
  •   Forbedringsforslag – værdiskabende tiltag
  •   Audits i praksis – praktiske øvelser, rollespil og cases

Udbytte

Kurset giver dig et grundigt kendskab til teknikker og metoder til at udspørge og afdække om kvalitetsstyringssystemet er i overensstemmelse med ISO-standarden. Vi ser på de menneskelige egenskaber hos auditor ligesom du får en række praktiske redskaber. Du bliver præsenteret for flere typer af audits lige som vi fokuserer på identifikation af forbedringer.

Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Intern Auditor.

Kunderne siger… Her kan du se hvad andre kursister siger om vores kurser


Solbakkevej 2

Kurset gennemføres på Lasse Ahm Consults kursusejendom Solbakkevej 2 i Vordingborg. En smuk patriciavilla med flot udsigt over Storstrømmen. Der hviler en dyb ro over stedet og som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36