Hvor lang tid tager det fra vi starter til vi står med certifikatet i hånden?

Dette svar er meget afhængigt af hvor mange ressourcer virksomheden kan afsætte. 

Oftest går der mellem 6-12 måneder fra den første GAP-analyse er foretaget til certifikatet hænger på væggen. 

I en mindre organisation (2-50 ansatte) kan forløbet typisk gennemføres på omkring 6 måneder, mens det i større organisationer med mange komplekse processer og afdelinger kan vare flere år før hele virksomheden er kortlagt, forretningsgange er udarbejdet og implementeret og den samlede organisation er klar til certificering.

Det vigtigste er, at der konstant er fremdrift i processen med at udvikle og implementere de nødvendige forretningsgange. Ligesom i ethvert andet projekt kan det være den rene gift, hvis implementering af et nyt ledelsessystem må sættes på “hold” gang på gang. For hver gang det sættes på “hold” kræver det flere og flere ressourcer at genstarte processen. Til sidst tror medarbejderne ikke på projektet længere og så bliver det for alvor op ad bakke med at implementere et ledelsessystem.

Derfor: TRO PÅ PROJEKTET OG PRIORITER DE RESSOURCER, SOM ER NØDVENDIGE FOR AT SIKRE FREMDRIFT.

Forandringsledelse

At implementere et ledelsessystem opnås bedst ved at benytte sig af forandringsledelse. Nedenfor er listet 17 gode råd som er værd at overveje når du arbejder med forandringsledelse:

 1. Skab en brændende platform
 2. Involver nøglepersoner fra starten
 3. Klar vision/”drøm”, som sætter retningen
 4. Opdel visionen i klare mål og delmål
 5. Prioriter projekterne efter fastlagte kriterier
 6. Start med de ”lavt hængende frugter”
 7. Afsæt de nødvendige ressourcer og midler
 8. Søsæt planen up-front for alle interessenter
 9. Gå forrest som leder
 10. Skab alliancer
 11. Udpeg projektleder
 12. Detailplanlæg projekterne
 13. Følg konstant op
 14. Mål, synliggør og kommuniker fremdrift
 15. Beløn dem der får tingene gjort
 16. Fejre jeres successer
 17. Revurder løbende planen