Workshop – Value Stream Mapping
(Værdistrømsanalyser)

Tid og sted:

Kl. 9.00 – 15.30

Efter nærmere aftale

Pris:

Efter nærmere aftale afhængig af antal deltagere og location.

Workshoppen henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som skal kortlægge og analysere organisationens arbejdsgange, kortlægge værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter, initiere forslag til omlægninger, nye forretningsgange, ændrede flows i virksomheden m.v. Det anbefales at gennemføre workshops for grupper á 4 – 12 deltagere.

Workshoppens indhold

Kursisterne får et allround kendskab til:
  • Introduktion til Value Stream Mapping – Værdistrømme
  • Anvendelse af symboler
  • Tidtagning og tidssangivelse
  • Systematisk kortlægning
  • Værdiskabende aktiviteter
  • Støtteprocesser
  • Minimering af spildtid
  • Valg af indsatsområder
  • Afprøvning af nye rutiner

Udbytte

Workshoppen giver teknikker, metoder og redskaber, som anvendes når organisationer vil kortlægge arbejdsgange og visualisere værdiskabende aktviteter, støtteprocesser samt identifikation af spildtid og ventetid. Meget praktisk og anvendeligt.

Ring 56 29 72 36 og hør mere…


Lasse Ahm Consult
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36

 


Flere kurser