Workshop – Tavlemøder

Tid og sted:

Kl. 9.00 – 15.00

Efter nærmere aftale

Pris:

Efter nærmere aftale afhængig af antal deltagere og location.

Workshoppen henvender sig til:
Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge, gennemføre og/eller bidrage ved afholdelse af tavlemøder i organisationen. Det anbefales at gennemføre workshops for grupper á 4 – 12 deltagere.

Workshoppens indhold

Kursisterne får et allround kendskab til:
  • Introduktion til tavlemøder
  • Introduktion til OFI – Oppertunities for Improvements
  • Tavlemødets faser
  • Forslag til tavlens indretning
  • Problemformulering, omfang og konsekvenser
  • Årsagsanalyser
  • 5 x Whys
  • Prioritering af løsninger 
  • Valg af løsninger
  • Udførelse af aktiviteter, ejerskab og deadlines
  • Cases og træning

Udbytte

Workshoppen introducerer principperne i tavlemøder, styring af forbedringsforslag, tavlemøders gennemførsel i en fastlagt og effektiv struktur. Der gives konkrete eksempler på LEAN-tavlers opbygning samt redskaber til effektivt at visualisere og arbejde med problemstillingers omfang og konsekvenser for organisationen. Vi arbejder med flere løsningsforslag hvor det vigtigste er at vælge løsningsforslag som skaber det STØRSTE UDBYTTE for organisationen med anvendelse af de MINDSTE RESSOURCER. Meget praktisk og anvendeligt.

Ring 56 29 72 36 og hør mere…


Lasse Ahm Consult
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36

 


Flere kurser