Vellykket inspirationsaften med fokus på salg!

af | 5. nov 2015 | Nyhed

Ved inspirationsaftenen den 5. november 2015 havde vi fornøjelsen af at præsentere salgsrådgiver Mette Kolding. Aftenens dagsorden var PRIORITERING – Salg & segmentering.

Mette Kolding fortalte i sit indlæg om at være passioneret omkring salg. Vigtigheden af at få lagt sin salgsstrategi og få detaljeret viden omkring sine konkurrenter og de aktører på markedet, som ikke direkte er virksomhedens konkurrenter, men som vi alligevel konkurrerer med om kundernes gunst.

Der blev talt om prioritering af kunderne i A, B, C og D kategorier og om hvilke kunder vi har tilfredsstillende indtjening på og om de kunder, som kræver store ressourcer hos os, men som faktisk kun bidrager med en lille del til bundlinjen – eller som direkte er tabsgivende når alle omkostningerne gøres op. Spørgsmålet blev rejst blandt deltagerne om de havde det fulde overblik over disse forhold i deres virksomhed. 

Der blev også talt Hunter og Farmer sælgertyper, Deltagerne lavede øvelser om konkurrentanalyser, herunder hvordan det var muligt, at differantiere sig fra de forskellige typer af konkurrenter, og om A,B,C og D kunder. Deltagerne kunne naturligvis ikke nå at skabe sig det fulde overblik over disse forhold, men materialet kunne de tage med hjem og reflektere videre over. 

Mette Kolding har fra sine tidligere opgaver erfaring med canvas-salg i sin reneste form og fortalte om de udfordringer, der ligger i netop denne form for salg. Der blev også drøftet netværkssalg og andre former for relationssalg – herunder hvad der virker for den enkelte person.

Under den afsluttende debat kom deltagere også ind på nogle af de barrierer, som en salgssituation kan have når indkøbere har særlige relationer til bestemte samhandelspartnere. Eksempelvis familierelationer, venner og andre emotionelle beslutningsgrunde, som er svære at gennemskue under selve salgsprocessen.

Aftenen blev afsluttet med lækkerier fra Cafe E.M.M.A og drøftelse af aftenens emne, hygge og netværk blandt de fremmødte. 

En stor tak for Mette Kolding, som gjorde aftenen inspirerende og gav os materialer og en god anledning til reflektion over salgsaktiviteterne.

Materiale til download
Præsentationen ved Mette Kolding
Pipeline simulering

FAKTA om Mette Kolding

Mette Kolding er uddannet bachelor in Business Administration fra USA, akademiøkonom i Markedsføring og Social Media Manager. Mette har stor erfaring med salg og markedsføring i både store og små virksomheder fra blandt andet Telia, Logica, Bryllupsmagasinet, Panther Plast A/S og fra hendes egen konsulentvirksomhed.

Mette Kolding kan kontaktes på telefon 30 461 261, www.SALE4U.nu