Succes med ISO 9001 som løftestang

af | 22. sep 2015 | Nyhed

Læs Lasse Ahms artikel “Succes med ISO 9001 som løftestang” i webmagasinet MEDIA Planet som i denne udgave beskæftiger sig med forandringsledelse.

*) Læs hele artiklen her

Blandt andet skriver Lasse Ahm (uddrag af artiklen)

Innovation og forbedringer sat i system

Løbende at identificere forbedringer ved at gennemføre audits er vigtigt. Audits skal ikke ses som ”en kontrol” af alle arbejdsgangene. Tværtimod skal audits benyttes som et konstruktivt redskab til i interaktionen med ledere og medarbejdere at forbedre hele virksomheden. Man bør i sin efterprøvning af processerne – som audits jo er – i lige så høj grad fremhæve de arbejdsgange og processer, som fungerer rigtig godt som man holder fokus på de processer, der ikke er optimale. Audits er – udført på den værdiskabende måde – et vigtigt redskab for ledelsen til at involvere og motivere medarbejderne til at engagere sig i opgaverne og være med til at skabe forbedringer til fordel for medarbejdernes egen hverdag og kvaliteten i produkter og processer.

Begrebet ”kvalitet” kan derfor med fordel indgå som et fast punkt på dagsordenen på alle møder i organisationen, således at organisationen på alle niveauer bevarer fokus på kundens oplevelse af oplevet virksomhedskvalitet. Kun ved løbende at forbedre kvaliteten af produkter og ydelser kan vi være konkurrencedygtige og vækste.

*) Læs hele artiklen her