SJ-2 Møde – Netværket for Interne Auditorer i Danmark

af | 24. sep 2015 | Nyhed

I dag et spændende møde i gruppe SJ-2 i Netværket for interne auditorer i Danmark – IADK®. 

Læs mere om netværket her, hvor du også kan indmelde dig.

På dagsordenen var arbejdet med FMEA-analyser og Balanced Scorecard. Tak til Kim Rytter fra Metalcolour A/S for en interessant og lærerig præsentation. Lasse Ahm fra Lasse Ahm Consult fortalte om principperne bag Balanced Scorecard. Det væsentlige ved disse KPI‘er er netop at målene understøtter virksomhedens strategi. Altså få mål med fokus på den aktuelle drift og langt størstedelen af målepunkterne på overensstemmelse med de fastlagte handlingsplaner for at indfri den ønskede strategi.

Ifølge teorien skal et godt ScoreCard som maximum have 23-25 målepunkter, hvor 80% af målepunkterne er non-finansielle (kunder, forretningsprocesser, medarbejdere) og 20% finansielle målepunkter. Årsagen til at de non-finansielle målepunkter udgør 80% er, at de netop beskriver strategierne – hvad skal der til for at kunne opnå de finansielle mål ?

 Fordelingen mellem perspektiverne skal teoretisk være fordelt på følgende måde:

  • Økonomi =20% (svarende til 5 målepunkter),
  • Kunder = 20% (svarende til 5 målepunkter),
  • Forretningsprocesser = 40% (svarende til 10 målepunkter) samt
  • Medarbejdere =20% (svarende til 5 målepunkter).

 Dette kan naturligvis variere fra organisationstype til organisationstype, men du bør tilstræbe 80%-non-finansielle målepunkter.

Fakta om Balanced Scorecard

 BSC er et dynamisk ledelsesværktøj, der har til formål at binde de vigtigste interne processer sammen på en hensigtsmæssig måde, således at kunderesultater forbedres.

Dette gøres blandt andet ved, at forbedre ledelsesinformationen så alle – på tværs af organisationen – arbejder efter samme målsætning og derved ensretter aktiviteterne i forhold til virksomhedens mission og vision.