Nye aktiviteter – DanskLEAN

af | 27. mar 2015 | Nyhed

I slutningen af marts mødtes partnerne i DanskLEAN for at planlægge forårets og efterårets aktiviteter. Spændende virksomhedsbesøg i såvel store som mindre organisationer er på dagsordenen. Vi er alle involveret i spændende LEAN-projekter i øjeblikket ligesom vi oplever en stor søgning efter at få etableret certificerede kvalitetsledelsessystemer.

Partnerne i DanskLEAN er Thomas Riisager (yderst til højre), Ebbe von Arenstorff (yderst til venstre) og Lasse Ahm (i midten). Kontakt os for at høre mere om LEAN eller se på websiten www.dansklean.dk. Du kan naturligvis kontakte os helt uforpligtende. Ring til Lasse Ahm på telefonnummer 56 29 72 36/29 90 90 36, Thomas Riisager telefonnummer 60 67 09 10 eller Ebbe von Arenstorff telefonnummer 22 35 34 36.