Miljøpilot®  ISO 14001:2015

2-dages kursus – kl. 9.00 til 16.00
Tid og sted: Efter nærmere aftale
Pris: pr. deltager er afhængig af antal deltagere og location
– Ring for pris.

Kurset henvender sig til:

Ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens miljøforhold eller som arbejder med disse forhold. Miljøchefer, koordinatorer, miljømedarbejdere eller sikkerhedsrepræsentanter, som ønsker at få et all round kendskab til effektive miljøledelsessystemer, væsentlige forhold omkring spildevand, affaldsbehandling, kemi og arbejdsmiljø, støj, lugt og luftforhold.  Kort sagt et udbytterigt grundkursus med fokus på forståelse for væsentlige miljøforhold.
 

Kursusindhold

Kursisterne får et allround kendskab til:

  • Miljøledelse ISO 14 001 – forståelse for miljømål, -politikker samt tolkninger
  • ISO standarderne ISO 45001 (arbejdsmiljø) og ISO 22 000 (hygiejne)
  • Affaldsbehandling – lovgivning, registreringspligter, regulativer, oplagspladser, olieudskillere m.m.
  • Minimering af affald – Emballagedirektivet 
  • Spildevand – lovgivning, indholdsstoffer, typiske krav, egenkontrol, måling og registrering
  • Kemi & Arbejdsmiljø – lovgivning, mærkningstyper og farlighed. Substitution, registrering af forbrug
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger – lovgivning, krav til indhold og relevans
  • Støj, lugt og luft. Lovgivning, konsekvenser ved overskridelser, driftsvilkår, støjgrænser m.m.
  • Cases, praktiske øvelser m.m.

Undervisere:

Kemiingeniør (fastlægges afhængig af virksomhed)
Lasse Ahm, Lead Auditor, Lasse Ahm Consult

Udbytte

Kurset giver dig et grundigt all round kendskab til den danske miljølovgivning, som har indvirkning på virksomhedens aktiviteter. Baggrund, hensigten og omfanget af lovgivningen. Du får viden om og indsigt i miljølovgivningen indenfor en bred vifte af miljøforhold som findes i danske virksomheder. Der er mulighed for at drøfte enkeltstående virksomhedscases, og få svar på specifikke forhold i netop din virksomhed.

 Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Miljøpilot®.


Lasse Ahm Consult
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36