MikroVirk – besøg den 24. februar

af | 24. feb 2016 | Nyhed

Lasse Ahm besøgte den 24. februar netværket MikroVirk på TAMU-Centret på Præstegårdsvej i Vordingborg.

Se eller gense præsentationen her

Dagens emne fra Struktur og Lasse Ahm talteb om struktur i lange baner. Struktur er mange ting og Lasse kom blandt andet ind på

 

 • Måden vi italesætter vores egen virksomhed – hvad er det jeg vil være kendt for?
 • Måden vi ser på vores kunder – kundernes behov og deres forventninger
 • Måden vi får nye opgaver på – gennem nye kunder eller mersalg til eksisterende?
 • Måden vi leder virksomheden på – sker udviklingen tilfældigt eller styret?
 • Måden vi har fordelt ansvar og beføjelser på – forventningsafstemning
 • Måden hvorpå vi opstiller mål for virksomheden. Hvad er væsentligt at måle?
 • Måden og metoden vi beslutter, at nå vores mål på
 • Måden vi planlægger vores dag på.
 • Måden vi standardiserer vores produkter og ydelser på
 • Måden vi kalkulerer og prisfastsætter på
 • Måden vi præsenterer vores løsninger på – i form og indhold
 • Måden vi systematiserer vores koncepter på – arkivering, genbrug af materiale m.v.
 • Måden vi køber ind på – planlagt eller tilfældigt – og hos hvem køber vi hvad?
 • Måden vi arkiverer vores materiale på, så vi let kan finde det igen
 • Måden og hyppigheden vi udskriver fakturaer på
 • Måden og systematikken når vi rykker for manglende betaling
 • Måden vi planlægger at udvikle os selv på – kurser, workshops eller tilfældigt?
 • Måden vi overvåger os selv på, om vi følger virksomhedens vision og mission
 • Måden vi håndterer afvigelser på, så vi effektivt lærer af vores fejl
 • Måden vi aktivt opsøger feedback og afdækker kundetilfredsheden på