Konsulenthusets arrangement Idéudvikling – fra tanke til handling…

af | 18. apr 2010 | Nyhed

Konsulenthusets arrangement Idéudvikling – fra tanke til handling… den 15. april blev – som ventet – et spændende arrangement med gode inputs fra direktør Ib Sørensen, Taplow Denmark, innovationsagent Per From Gøse fra Delta samt filialdirektør Søren Groth Pedersen og erhvervskonsulent Niels Kildedal fra MaxBank.
En af de store udfordringer for virksomhederne lige nu er evnen til at skabe innovation. Det er afgørende, at der sker innovation i virksomhederne og 89% af de adspurgte virksomheder i Taplow Denmarks rapport mener, at det er afgørende for virksomhedens fremtidige vækst. Virksomhedernes forudsætninger for innovation og vækst er blevet kortlagt af Taplow Denmark i en rapport. Over 100 virksomheder indgår i rapporten og rapporten afslører, at en af de største trusler for at innovationen ikke sker er virksomhedens egen ledelse. Truslen er, at ledelsen ikke evner at sætte idéudvikling på dagsordenen og gennemføre innovative projekter. Der tales overalt meget om innovation, men de færreste virksomheder arbejder struktureret med innovation og når deres mål på dette område. Kun 40% af rapportens 100 virksomheder har en lederstil, som styrker innovationen i virksomheden. Disse facts er tankevækkende og enhver virksomhedsejer/bestyrelse bør stille sig spørgsmålet om den siddende ledelse er innovativ nok i forhold til de krav markedssituationen stiller i dag.
Det blev en særdelies fornøjelig og udbytterig eftermidag, hvor omkring 35 deltagere fik inputs til reflektion, networket og drøftet innovation. Tak til alle deltagere, der gjorde arrangementet til denne succes.

Se eller gense præsentationerne her:

• Ib Sørensen, Taplow Denmark – (pdf. fil)
• Per From Gøse, Delta – (pdf.fil)
• Søren Groth Pedersen, Max Bank – (pdf.fil)