ISO – International Organization for Standardization

ISO er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganer oprettet 1946 med hovedsæde i Genève i Schweiz.

ISO dækker al standardisering bortset fra elektriske standarder, som udfærdiges af IEC (International Electrotechnical Commission). ISO og IEC udgør verdens største ikke-statslige samarbejde inden for industri og teknik.

ISO-arbejdet offentliggøres som internationale standarder. Eksempler på områder der standardiseres er: kvalitetsledelsessystemer, miljøledelsessystemer, fødevaresikkerhedssystemer, kvalitetsmærkning af stål, vævede tekstilers styrke, lagring af citrusfrugter, magnetiske koder på kreditkort, sikkerhedsseler, kirurgiske implantater, ski-bindinger, reb, fotografiske linser og en lang række andre områder.

Igennem 1990‘erne blev ISO især blevet kendt på grund af ISO 9000-serien af standarder for virksomheders kvalitetsstyringssystemer. Standarderne er generiske. Det vil sige at de er tilpasset så de kan anvendes i såvel det lille rejsebureau som i en stor industrivirksomhed. Flere og flere servicevirksomheder lader sig certificere (godkende). 

ISO arbejder decentralt i over 250 tekniske komitéer med støtte fra 36 tekniske sekretariater blandt de 163 medlemslande (2015). Danmark er repræsenteret i ISO-organisationen af Dansk Standard.

Baggrunden for ISO

Organisationen begyndte tilbage i i 1926 som International Federation of the National Standardizing Associations (ISA).
Denne organisation fokuserede fortrinsvist på mekanisk industri. Organisationen blev opløst i 1942 under 2. verdenskrig, men blev så reorganiseret under sit nuværende navn, ISO, i 1946.