Introduktion til ISO 9001:2015

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

Tid og sted:

18. marts 2025 (Hold 304), Vordingborg

Pris:

pr. deltager kr. 3.695,00 – excl. moms *)

*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

Tilmelding via mail – eller ring 56 29 72 36

Kurset henvender sig til:

Virksomhedsejere, ledere og øvrige medarbejdere, som står overfor at implementere kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001:2015. 
ISO-standarden ISO 9001 er baseret på syv afsnit af krav, som skal efterleves og vi går i dybden med de mange krav. Du får konkrete værktøjer til interessentanalyser, faktoranalyser og risikovurderinger med hjem i tasken.

Kursusindhold

Kursisterne får god indsigt i:
• Gennemgang af de mange krav i ISO 9001:2015
• De syv afsnit af kravelementer / tolkning og forståelse
• De syv kvalitetsledelsesprincipper 
• Risikobaseret tilgang / Risikovurderinger 
• Handlinger til at behandle risici og muligheder
• Overvågning af mål
• Leverandører – overvågning af disse – samt krav ved outsourcing 

Udbytte

Kurset giver dig viden, indsigt og redskaber til at planlægge og forberede et kvalitetsledelsessystem som skaber værdi og som lever op til ISO 9001-standarden. Vi drøfter konkrete muligheder og redskaber til at dokumentere kravene.


Lasse Ahm Consult ApS
Kurset gennemføres i vores domicil på Ugledigevej 103 i Vordingborg. Vi har moderne kursusfaciliteter i lyse omgivelser og der hviler en dejlig ro over stedet. Som kursist oplever du stor inspiration ligesom der altid bydes på en lækker forplejning.

Lasse Ahm Consult ApS
Ugledigevej 103, 4760 Vordingborg
Tlf. 56 29 72 36