Inspirationsaften – Vi står i orkanens øje!

af | 20. feb 2022 | Nyhed

Verden er foranderlig! Mangel på chips, lange transporttider, skvulp fra coronaen, ændrede arbejdsformer og nye krav til lederne?

Omverdenen sætter for alvor sit præg på vores arbejde og sætter krav til vores evne til at omstille os, finde løsninger på pludselig opståede problemer, nye måder at omgås kolleger og tilpasse individuelle løsninger for kunderne og ikke mindst nye individuelle hensyn i relationerne til medarbejderne.

De administrative robotter er på vej til at overtage en lang række arbejdsopgaver i ganske almindelige jobs og hvad skal der ske med de medarbejdere, som står tilbage på perronen når højhastighedstoget suser forbi!

I dette spændende oplæg hører du om, hvordan forandringens vinde er kommet for at blive, hvordan de nye unge kolleger på arbejdsmarkedet agerer og prioriterer. Om hvorfor det er vigtigt, at skabe større værdi for kunderne, arbejde med bæredygtighed og agilitet i organisationen.

Oplægget holdes af Jette Ditlev, cand.merc., futurist og ejerleder i Ditlev Consulting. Jette har i +25 år arbejdet med perspektivet ind i fremtiden i forhold til forretningsudvikling, strategi, ledelse og lederskab. Se mere på www.ditlev-consulting.dk

Viden og inspiration du kan tage med hjem og anvende med det samme!

Arrangementet finder sted tirsdag, den 1. marts 2022 kl. 16.00 – 19.00 hos Lasse Ahm Consult på Solbakkevej 2 i Vordingborg.

Tilmelding: Arrangementet er gratis og antallet af pladser er begrænset, så tilmeld dig på telefon 56 29 72 36.

Som afslutning på arrangementet er vi vært ved et let traktement.