IADK.dk – Nu er netværket endeligt varemærkeregistreret!

af | 31. okt 2011 | Nyhed

Så modtog vi den endelige varemærkeregistrering af Netværket IADK – Interne Auditorer i Danmark. Læs nedenfor om formålet med netværket og om arrangementerne. Kontakt os meget gerne på mail@lasseahm.dk såfremt du ønsker optagelse i netværket.

Netværket IADK – Interne Auditorer i Danmark

Formål:
Formålet med Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® er

at fremme og motivere interessen, lysten og erfaringen med at auditere inden for ledelsessystemer for kvalitetsledelse, miljøledelse, hygiejnestyring samt styring af arbejdsmiljø.

Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® skal bidrage til personlig og forretningsmæssig udvikling gennem erfaringsudveksling, konferencer, seminarer, foredrag, workshops og virksomhedsbesøg.

Formålet er også at skabe et socialt velfungerende netværk, hvor alle udfordringer inden for auditering kan debatteres. Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® skal medvirke til at udbrede kendskabet til det enkelte medlems funktion som intern auditor, medlemmets kompetencer og styrker samt til medlemmets organisation.

IADK® netværk og netværksmøder
Alle medlemmer tilbydes medlemskab af en netværksgruppe. Hver netværksgruppe består af 17-22 medlemmer som over tid kommer til at kende hinanden godt. Hver netværksgruppe mødes 2 gange årligt. Møderne indeholder faglige indlæg erfaringsudveksling og networking. Adgang til netværksmøderne i egen gruppe er gratis for medlemmet.

Læs meget mere om netværket her…