Hvordan gribes processen an?

Først og fremmest skal ledelsen have viljen til at virksomheden skal certificeres. Så udarbejder vi en plan for forløbet.

I Lasse Ahm Consult starter vi i 80% af alle vores forløb med at gennemføre en GAP-analyse. Vi har specialiseret os i at lave GAP-analyser. En GAP-analyse kortlægger forskellen mellem det niveau virksomheden er på i dag og de krav som stilles til den enkelte virksomhed for at kunne opnå certificering. En GAP-analyse er altså et super godt redskab til at vurdere omfanget af arbejdet før en mulig certificering.

Vi støtter kunden under hele implementeringsprocessen. Fra introduktion af kravene i standarderne og frem til certificeringen. Vi hjælper også med at uddanne og træne medarbejdererne i virksomheden og uddanner virksomhedens kvalitetschef, kvalitetskoordinator, interne auditorer, ledelsen eller hvem der nu måtte være behov for at træne.

Vi har specialiseret os i GAP-analyser inden for standarderne ISO 9001 (kvalitet), ISO 14 001 (miljø), ISO 13485 (kvalitet – medicinsk udstyr), ISO 22 000 (Fødevaresikkerhed), BRC Global Standard (kvalitetsstyring og fødevaresikkerhed) samt ISO 15378 (Kvalitetsstyring – primære emballager til medicinske produkter). Vi udfører også GAP-analyser inden for andre standarder.

START til SLUT…

Vi tager oftest udgangspunkt i nedenstående skitse til planlægning af aktiviteterne. Forløbet kan dog meget let variere fra nedenstående skitse afhængig af virksomhedstypen, antallet af medarbejdere, antal af lokationer, branche, virksomhedens ressourcer, ledelsens ønsker om hastighed for implementering m.m.):

 

 • GAP-analyse – kortlægning af processer og allerede implementerede forretningsgange

 • Møde hvor resultatet af GAP-analysen præsenteres

 • Introduktion for ledelsen / udvidet gruppe – gennemgang af kravene i standarden

 • Systemopbygning – valg af system (brugerflade)

 • Beskrivelse af procedurer og instruktioner – inddragelse af medarbejderne

 • Udvikling af systemet – i henhold til den specifikke standard:

  • Virksomhedens rammer og interessenter

  • Lederskab 

  • Planlægningsaktiviteter

  • Understøttende processer

  • Produktion og drift af produkter og ydelser

  • Overvågning og evaluering

  • Forbedringer

 • Uddannelse af interne auditorer

 • Præsentation af systemet for medarbejderne – evt. i teams etc.

 • Workshop vedr. udfyldelse af afvigelser

 • Intern audit

 • Ledelsens evaluering

 • Driftsperiode

 • Certificering

  • Fase 1

  • Fase 2

Yderligere info

Ring til os på 56 29 72 36 hvis du har interesse i at høre mere om indhold og priser på GAP-analyser, interne audits m.v.