Hvordan bliver vi certificeret?

Forud for selve certificeringen skal ledelsessystemet opbygges, implementeres og vi skal være indstillet på, at et ledelsessystemet hele tiden udvikles. Når virksomheden skønner, at den er klar til at blive certificeret (eller ledelsen kender tidspunktet hvor det forventes at den er klar) kontakter ledelsen et af certficeringsbureauerne for at indgå kontrakt med dem. Ved certificering af ledelsessystemer indgås en 3-årig kontrakt med certificeringsbureauet. De certificeringsbureauer som er mest kendt i Danmark er Bureau Veritas CertificationDNV GLAvancert ApSIntertekLloyds Register LRQATÜV og Force Certification

Selve certificeringsprocessen er oftest opdelt i 2 faser (i mindre virksomheder kan disse to faser ske på én gang).

Fase 1 er den indledende del, hvor der søges overensstemmelse mellem virksomhedens ledelsessystem og den standard som virksomheden ønsker at bliver certificeret efter. Auditorerne kommer på besøg på virksomheden for at besigtige virksomheden og se objektive beviser på overensstemmelsen med standardens krav. Mange oplever dette som en formel gennemgang af virksomhedens ledelsessystem og de enkelte kravelementer. Auditorerne går meget systematisk frem for at være sikre på, at de husker at se dokumentation for alle kravene. Besøget foregår i en god tone og såvel virksomhedens ledelse som certificeringsbureauets auditor har en fælles interesse i at det kommer til at gå virksomheden godt. 

Fase 2 gennemføres efterfølgende (ofte 2-4 uger efter fase 1). Ved dette besøg søger auditorerne objektive beviser på at der er overensstemmelse mellem den måde virksomhedens drives på og det ledelsessystem som er beskrevet. Mange sammenligner denne efterprøvning (Hovedefterprøvning) som en slags eksamen og det er ved dette besøg at auditorerne afgør om virksomheden indstilles til certificering eller de ser sig nødsaget til at komme igen nogle uger efter, såfremt auditorerne finder uoverensstemmelser.