Kompetencer…

Motivationen til at “ville” og en struktureret tilgang til opgaverne er det vigtigste når du gerne vil certificeres. Så skal vi nok sikre at organisationen opnår de øvrige faglige kompetencer.

Vilje og gå-på-mod er de vigtigste kompetencer at besidde. Der er altså ingen formelle krav til at de mennesker, som skal arbejde med kvalitetsledelse i virksomheden er ingeniører eller har anden formel uddannelse.

De “bedste” kvalitetschefer og kvalitetsansvarlige medarbejdere som jeg har mødt gennem tiden er oftest de ledere og medarbejdere, som er i stand til at bevare overblikket i stressede situationer og som er i stand til at fastholde en god struktur i deres arbejde, således at andre i organisationen kan “se” strukturen i virksomhedens ledelsessystem. 

Vi starter oftest med at klæde ledelsen på således, at ledelsen får indsigt og viden om, hvad de fremover kan forvente af organisationen når virksomheden bliver certificeret. 

I Lasse Ahm Consult kompetenceudvikler vi kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer og de enkelte medarbejdere afhængigt af, hvad der er behov for.

Vi uddanner og træner også organisationens egne interne auditorer. At kunne virke som en effektiv intern auditor kræver ikke alene godt kendskab til standarderne, men i endnu højere grad at medarbejderen besidder de rette menneskelige kompetencer.

Når vi uddanner og træner interne auditorer lægger vi vægt på at kompetenceudvikle inden for forståelse af standardernes krav og intentioner – herunder forståelse for mål, politikker samt tolkninger. Vi kompetenceudvikler inden for planlægning og forberedelse af interne audits, udarbejdelse af tjeklister, spørgeteknikker, kendskab til forskellige mennesketyper, sikring af korrekte objektive vidnesbyrder, registrering og håndtering af afvigelser, auditrapportering, håndtering af stressfaktorer m.m.

På medarbejderniveau kan det være relevant at kompetenceudvikle inden for forståelse af ændrede kvalitetskrav, hvad det er vi ønsker at opnå med certificeringen, hvorfor det er vigtigt at registrere og lære af vores afvigelser eller andre forhold som skønnes relevant. 

Står du for at skulle udvælge den leder eller medarbejder, som overordnet skal være ansvarlig for ledelsessystemet i din organisation skal du lægge vægt på at personen har…:

 

  • Menneskelig insigt og gode menneskelige egenskaber
  • Evnen til at forandre processer og “flytte” andre menneskers holdninger.
  • Evnen til at fungere som inspirator og teamplayer 
  • Viden og indsigt i kravene i standarderne
  • En pragmatisk holdning til standardernes indhold
  • Evnen til at omsætte krav og holdninger til praktiske foranstaltninger – forretningsgange, formularer, systemer, databaser, skemaer osv.
  • Evnen til at være kreativ og se nye muligheder

I Lasse Ahm Consult bidrager vi gerne til at kortlægge om de rette kompetencer er til stede hos potentielle kandidater til jobbet som kvalitetsdirektør, kvalitetschef eller kvalitetskoordinator. 

Ring til os på telefon 56 29 72 36 når vi skal bistå jer med at udvikle organisationens kompetencer