CSR – Virksomhedens sociale ansvar

CSR (Corporate Social Responsibility) betegner virksomheders arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold både lokalt, nationalt og internationalt.

CSR indsatser kan antage mange forskellige former og varierer alt efter virksomhedens størrelse, produkter, interessenter, kompetencer og målsætninger. Fælles for indsatserne er, at de sigter mod at forbedre forholdene for de mennesker og omgivelser, der bliver berørt af virksomhedens aktiviteter. Eksempler på CSR initiativer er:

• Økonomiske bidrag til organisationer, foreninger eller specifikke projekter.
• Strategisk samarbejde udvalgte organisationer.
• Enkeltstående indsatser for medarbejderne internt i virksomheden.
• Et etisk regelsæt, som alle i virksomheden skal følge i deres daglige arbejde.

Uanset om virksomheden vælger enkelte donationer eller mere omfattende samarbejde, er der tale om socialt engagement, og det hører dermed ind under begrebet CSR. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvilken form for CSR, der passer bedst til den.

Virksomheder kan, i kraft af deres position og indflydelse som økonomisk magtfaktor, påvirke forholdene såvel positivt som negativt i de lande, hvor de opererer og hvor de har leverandører.
Virksomheder kan derfor bruge CSR til at arbejde aktivt med de sociale og miljømæssige udfordringer, der er i de lande, de opererer i.

 

Global Compact

En del virksomheder tilslutter sig FN’s netværk Global Compact og de 10 principper som kendetegner Global Compact. Du kan læse mere om Global Compact her.