Bestyrelsesmedlem… Har du husket din forretningsorden?

af | 29. apr 2016 | Nyhed

Jeg har begået endnu et lille skriv om relevant/godt bestyrelsesarbejde. Er du allerede bestyrelsesmedlem eller overvejer du at blive det? – Så læs lige her…

Vidste du, at bestyrelsen har pligt til at udarbejde en forretningsorden? Nej vel! – Mange ved det ikke og mange bestyrelser arbejder uden en forretningsorden, men det er egentligt slet ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Ihvertfald ikke, hvis du er bestyrelsesmedlem i et aktieselskab eller et anpartsselskab, hvis anpartsselskabet har en bestyrelse.

Det fremgår af selskabsloven, at revisoren har pligt til at tjekke, om bestyrelsen rent faktisk får udarbejdet denne forretningsorden. Hvis dette ikke er tilfældet, skal revisoren udarbejde en erklæring herfor, og vedlægge den i årsregnskabet til generalforsamlingen. 

Dette krav er også gældende for anpartsselskaber der har en bestyrelse, hvorimod der ikke er noget lovkrav om, at enmandsbestyrelse skal have en forretningsorden.

Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsgrundlag, og indholdet i forretningsordenen skal tage udgangspunkt i kapitalselskabets virksomhed og behov.

Forretningsordenen skal blandt andet beskrive hvordan møder indkaldes og afholdes, ligesom forretningsordenen skal medvirke til at beslutninger træffes og føres ud i livet. Forretningsordenen kan defineres som en slags køreplan for bestyrelsens arbejde.

Ifølge selskabslovens § 130 skal bestyrelser, der har flere medlemmer udarbejde en forretningsorden. Forretningsordenen skal udover selskabslovens mere generelle bestemmelser indeholde andre krav, som rettes mod bestyrelsens arbejde.

Særlige regler for børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber

For børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber vil det eksempelvis omhandle anbefalinger for god selskabsledelse, indhold i ejeraftaler, tilsyn med direktionens arbejde, regnskabskontrol mv..

I henhold til selskabslovens § 56 er der nogle mindstekrav til forretningsordenen i selskaber, der er børsnoteret. Disse mindstekrav kan sætte en standard for, hvad selskaber bør overveje at medtage i deres forretningsorden:

 • Afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøder
 • Bestyrelsens beslutningsdygtighed og beslutningsprocedurer
 • Dagsorden for bestyrelsesmøder
 • Forhandlingsprotokol
 • Selskabets ledelse
 • Årsrapport
 • Revisors deltagelse i bestyrelsesmøder
 • Protokoller
 • Inhabilitet
 • Tavshedspligt

Også andre emner kan være relevante at behandle i forretningsordenen. Forretningsordenen skal således medvirke til at fastlægge og afstemme forventningerne i bestyrelsen omkring deres opgaver og indbyrdes samarbejde.

Professionelle bestyrelsesmedlemmer

Hvis du ikke allerededet har professionelle medlemmer i din bestyrelse kan det skabe rigtig god værdi at overveje om du skal benytte dig af professionelle personer med de rigtige kompetencer i din bestyrelse.

Din bestyrelse skal være sammensat af personer med de rette kompetencer inden for økonomi, drift, optimering, HR og der skal gerne være en ligelig fordeling mellem fokus på kontrol (kig i bagruden) og på udvikling (kig ud af forruden). det er naturligvis afhængigt af, hvad det er for en branche og hvad det er for en fremtid du står over for. De personer og kompetencer, som der var behov for sidste år i bestyrelsen er sandsynligvis ikke de samme kompetencer du har brug for i år. I hvertfald ikke, hvis du gerne vil flytte din virksomhed yderligere.

Kontakt virksomhedskonsulent Lasse Michael Ahm, Lasse Ahm Consult på telefon 56 29 72 36 når du har brug at få et professionelt bestyrelsesmedlem med ombord i din virksomhed.