Har du den rigtige bestyrelse?

af | 24. jan 2016 | Nyhed

Har du spurgt dig selv for nylig om du har den rigtige bestyrelse?

Sammensætningen af den rigtige bestyrelse i virksomheden er vigtig. De forskellige bestyrelsesmedlemmer skal komplimentere hinandens kompetencer.

Derfor er det vigtigt, at man i bestyrelsen (formandens opgave) løbende evaluerer kompetencerne i bestyrelsen med det formål, at have sin vision og strategi for øje. Medlemmerne omkring bordet skal stille sig selv det spørgsmål: “Sidder de rigtige mennesker omkring bordet for at få missionen til at lykkedes”?.

Denne selvevaluering af den samlede bestyrelse og af de enkelte medlemmer kan ofte være en udfordring. Især når der er vederlag forbundet med arbejdet som bestyrelsesmedlem. 

En række virksomheder rummer desværre inkompetente bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer. I den private sektor kaldes det lidt nedsættende, men med rette for “tantebestyrelser”. Det kan eksempelvis være sønnen, hans far og en uengageret advokat, som ved obligatoriske møder bruger tid på noget meget lidt værdiskabende. Heldigvis er den slags bestyrelser efterhånden ved at høre fortiden til, men levn af dem findes stadig rundt omkring. Og man får slet ikke stillet skarpt på de muligheder for vækst og arbejdspladser som eksisterer for virksomheden. 

Bestyrelser kan have forskellige formål og forskellige fokus:

Den passive bestyrelse,

hvor aktivitet og deltagelse er på et minimum. Arbejdet baseres på direktørens inputs, og bestyrelsesmedlemmernes inputs besidder begrænset selvstændighed.

Den kontrollerende bestyrelse

afspejler ansvarlighed ift. aktionærerne, og der arbejdes hårdt for at kontrollere direktionens handlinger, og at de lever op til de pågældende retningslinjer.

Den engagerede bestyrelse

fungerer som en partner til direktionen. De bidrager med indsigt og støtte til nøglebeslutninger og optager grundige drøftelser herom.

Den operationelle bestyrelse

arbejder med et særdeles dybt engagement i forbindelse med virksomhedens udvikling. Bestyrelsen træffer fremadrettede beslutninger, som direktionen skal eksekvere. Denne er heldigvis den mest anvendte nutidige bestyrelsesform.

Har du overvejet hvilken type din bestyrelse er i dag og hvilken bestyrelse du gerne ser i fremtiden i din virksomhed?

De enkelte bestyrelsesmedlemmers fokus…

Du er sikkert også opmærksom på, at en del mennesker er kontrollerende mens andre mennesker er mere udviklingsorienterede. Der er behov for begge vinkler i bestyrelsesarbejdet og kunsten er at sikre, at begge områder – altså den kontrollerende del og den udviklingsorienterede del – går hånd i hånd og bidrager til god fremdrift i virksomheden.

Overvej at have et eller flere professionelle bestyrelsesmedlemmer i din bestyrelse – og vær kritisk…

Professionelle bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelser, hvor de besidder en kompetence, som der netop er brug for i bestyrelsen. Det kan være helt konkrete faglige kompetencer eller kompetencen eller evnen til at stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Eller at enkeltpersoner har et attraktivt netværk eller den samlede bestyrelse og virksomheden kan drage fordel af særlige samarbejdsrelationer.

Vælg medlemmer af gavn – ikke af navn…

Undlad at vælge bestyrelsesmedlemmer på grund af deres navn. Vælg i stedet for på baggrund af deres gavn for virksomheden i den konkrete situation. Hvem kan gøre en forskel for virksomheden nu og på længere sigt?
Under min uddannelse som proffesionelt bestyrelsesmedlem har jeg blandt andre stiftet bekendtskab med en kendt københavnsk advokat, som sidder i bestyrelser i 10 forskellige virksomheder. I 3 af bestyrelserne varetager han formandsskabet og der er ikke tvivl om, at advokaten er dygtig, men indsigten, overblikket og engagementet i den enkelte virksomhed kan efter min vurdering ikke opretholdes i de enkelte selskaber. Men det ser jo naturligvis fint ud overfor banken og den øvrige omverden.

Skift ud i din bestyrelse efter hvad der er behov for

Det er aldrig en falliterklæring når man som professionelt bestyrelsesmedlem bliver bedt om at træde ud af bestyrelsen og pladsen overtages af en anden person med andre kompetencer. Enhver virksomhed flytter sig over tid og behovet for nye kompetencer i bestyrelsen opstår. Årsagen kan være ændret strategi, nye handlingsplaner, konjukturændringer, sygdom, generations- eller ejerskifte eller noget helt femte.

Jeg mener faktisk, at de bestyrelser, hvor medlemmerne forbliver de samme år efter år bør reflektere over, hvor meget innovation, nytænkning og udvikling bestyrelsen reelt er istand til at skabe.

Som virksomhedkonsulent varetager jeg professionelt bestyrelsesarbejde og har gennem mit virke i professionelle bestyrelser medvirket til etablering af strategi, fastlæggelse af visioner og missioner, handlingsplaner, ansættelser af ledere, opkøb af virksomheder og fusioner mellem flere virksomheder.

Kontakt Lasse Ahm Consult på telefon 56297236, når behovet opstår for at supplere din bestyrelse med de professionelle kompetencer som vi har inden for kvalitet, ledelse, salg & innovation, effektivisering og forandringsledelse.