GAP-analyser ISO 9001:2008 og ISO 14 001:2004

af | 7. jun 2010 | Nyhed

Vi mærker en stigende interesse fra forskellige brancer for at få afdækket det gab som virksomheder oplever, at de har i forbindelse med klargøring af deres ledelsessystemer til kvalitetsstyringstandarden ISO 9001:2008 samt Miljøledelsesstandarden ISO 14 001:2004. Vi har derfor udviklet et godt arbejdsredskab som detaljeret afdække alle kroge af det eksisterende ledelsessystem samt virksomhedens dokumentation. Vi laver en GAP-analyse. Det vil sige, at vi systematisk kontrollerer om alle kravelementerne i ISO-standarden er indarbejdet. Vi undersøger, hvilke krav som allerede er indfriet og hvilke krav som kun delvist eller helt mangler at blive beskrevet og implementeret i ledelsessystemet. Vi dokumenterer hele GAP-analysen i en detaljeret Auditrapport, hvor vi kommer med forslag til forbedringer af dit ledelsessystem og vi kommer med konkrete løsningsforslag. Auditrapporten e-mailes til kunden, hvorefter vi sammen med kunden holder et møde, hvor alle enkeltdele afklares og kunden bliver i stand til at fastlægge de nødvendige ressourcer til at indfri de manglende krav i ISO-standarden. Når de sidste manglende krav er implementeret er virksomheden klar til certificering. Det er vores erfaring at GAP-analyserne er meget udbytterige for vores kunder og analyserne hjælper vores kunder sikkert igennem certificeringen.
Vores interne arbejdsredskab “GAP-analysen” er lige velegnet når vi kommer ud til virksomheder som overvejer en mulig certificering som når vi kommer til virksomheder, der allerede har et certificeret ledelsessystem.
Kontakt os på telefon 56 29 72 36 for at høre mere om mulighederne for en GAP-analyse af dit ledelsessystem.