Artikel om det nye affaldsdirektiv

af | 14. nov 2019 | Nyhed

EU’s medlemsstater har godkendt en række nye regler og mål for deponi og for genanvendelse af affald, som vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa. Ændringerne vedrører affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne.

Disse direktiver trådte i kraft den 4. juli 2018 og EU’s medlemslande har herefter 2 år til at implementere ændringerne i deres nationale lovgivning, hvilket betyder at vi senest den 5. juli 2020 skal tilpasse os et nyt affaldsdirektiv.

Den nye lovgivning styrker “affaldshierarkiet“, idet den indeholder krav om, at medlemsstaterne skal fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i forhold til deponering og forbrænding. Derigennem realiseres den cirkulære økonomi.

Ændringerne omfatter bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af bioaffald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producent-ansvarsordningerne.

Forfatter: Konsulent og Lead Auditor Bettina Bornkessel, Lasse Ahm Consult

► Læs hele artiklen her

 

Vi hjælper brugere rundt omkring i verden…

𝗩𝗶 𝗵𝗷æ𝗹𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗿𝗯𝗲𝗷𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗿𝘂𝗻𝗱𝘁 𝗼𝗺𝗸𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗱 𝗮𝘁 𝗯𝗲𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗸𝗸𝗲𝘁 𝗼𝗴 𝗵𝗼𝗹𝗱𝗲...