TILLYKKE! Den 9. og 10. februar fik de første 10 kursister bevis som INNOVATION AUDITOR®

af | 14. feb 2010 | Nyhed

Det første kursus blev den succes som Helle Bertram, Bertram Kommunikation & Coaching og jeg havde ønsket os, som vi havde planlagt og som vi også havde forventet.
I løbet af 2 dage blev der sat fokus på kvalitetschefernes deres nye rolle som innovationsauditorer.
Med udgangspunkt i nye måder at anskue auditprocessen på samt ved hjælp af metoder, som sikre fokus på det væsentlige og afgørende i virksomhedens processer og informationen omkring processerne fik auditorerne nye indgangsvinkler til at gennemføre spændende audits.
Med forskellige redskaber – herunder coachingredskaber, som skaber MOTIVATION samt håndgribelige værktøjer som FACILITATOR af forandrings- og forbedringsprocesser forlod kursisterne dagene med viden, indsigt og motiveret til at skabe ejerskab for kvalitetsforbedringer. Der blev trænet med de nye redskaber og skabt commitment hos kursisterne i løbet af de 2 dage kursuset varede.