Specialkursus i kvalitets- og miljøledelse – Interne Auditorer

af | 27. maj 2015 | Nyhed

Idag afholder vi specialkursus i kvalitets- og miljøledelse. Vi har sammensat et specialkursus til en en af vores kunder, hvor vi træner medarbejdere i både ISO 9001 og ISO 14 001. Virksomheden er certificeret efter begge standarder og om et par dage har virksomheden nogle dygtige medarbejdere som kan auditere i begge standarder. 

Vi laver mange specialkurser i løbet af året. Dette kursus har eksempelvis følgende program:

Dag 1

 • ISO 9001 standardens mange krav – forståelse for kvalitetspolitikken,
 • kvalitetsmål samt tolkninger af kravene
 • Planlægning og forberedelse af interne audits
 • Outsourcede processer
 • Myndighedskrav – forskellige niveauer af lovkrav
 • Spørgeteknikker – Spørg og lyt, paraphasing
 • God kommunikation i audits
 • Mennesketyper – Ekstrovert/Introvert og mismatching

 

Dag 2

 • ISO 14 001 Miljøledelsesstandardens mange krav 
 • – forståelse for miljøpolitikken, miljømål samt tolkninger
 • Objektivt vidnesbyrd
 • Afvigelser, hvornår og hvorfor – hvordan håndteres tvivl
 • Indledende møde – fremlæggelse af plan
 • Auditrapportering, hvordan og til hvem
 • Forbedringsforslag – værdiskabende tiltag
 • Mulige stressfaktorer 

Kontakt os hvis vi også skal sammensætte et specialprogram for jer – Ring 56 29 72 36