Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Vedr. COVID-19 beredskab i Lasse Ahm Consult.

Seneste opdatering: 8. april 2020.

I Lasse Ahm Consult er vi naturligvis opmærksomme på og påvirket af den aktuelle COVID-19 situation.

Vi har iværksat en række foranstaltninger og et beredskab, som skal minimere risici for såvel vores medarbejdere som de kunder og leverandører vi samarbejder med.

Vi ønsker at sikre forsat drift i det omfang det er muligt for os og fremdrift i de igangværende kundeprojekter. Ved at følge myndighedernes anbefaling om udvidet brug af hjemmearbejdspladser og reduceret aktivitetsniveau understøtter vores tiltag ønsket om forsat drift og fremdrift i certificeringer og øvrige igangværende kundeprojekter.   

Vi har ikke konstateret udbrud af COVID-19 blandt vores medarbejdere eller i den nærmeste periferi til vores medarbejdere ligesom vi ikke har medarbejdere, som er i karantæne for observation for COVID-19.

Følgende beredskab og retningslinjer er iværksat:

Rådgivning
Vores konsulenter er opdelt på flere lokationer. Konsulenterne arbejder skiftevis på kontoret og ude af huset/hjemmefra således at konsulenter ikke møder hinanden eller kun i yderst begrænset omfang møder hinanden. 

TOPmanager® Hotline:
TOPmanager® Hotline fungerer uændret. Vores TOPmanager® HOTline-konsulenter arbejder hjemmefra. Som bruger af TOPmanager® kan opleves lidt længere svartider på henvendelser, men vi forventer umiddelbart ingen ændring af den service, som du allerede kender fra vores TOPmanager® HOTlineservice. Vores telefonnummer til Hotline er forsat 29 90 56 00.

Kundemøder
Fysiske kundemøder gennemføres i begrænset omfang og ledelsen foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vi vil i det omfang det er muligt anvende tekniske løsninger som Skype, Zoom, TeamView, telefonmøder og -konferencer for at gennemføre aftalte kundemøder. Vi er dog beviste om, at en del af interaktionen og forståelse mellem mødedeltagerne mistes under sådanne foranstaltninger og vi er af den opfattelse, at vi med de rette forholdsregler i interaktionen med hinanden kan gennemføre kundemøder når det sker på baggrund af en konkret risikovurdering og med de rette forholdsregler. I de tilfælde hvor kundemødet ikke kan udsættes tilbyder vi også at afholde kundemødet i vores egne lokaliteter i behørig afstand fra kundens egne faciliteter og fra øvrige medarbejdere. Herved kan omfanget af kontaktinteraktioner minimeres. Antallet af deltagere ved et fysisk møde vil ikke overstige 10 personer. 

Audits
Audits gennemføres i begrænset omfang og med en række forholdsregler. Ledelsen gennemfører en vurdering i hvert enkelt tilfælde.
I Lasse Ahm Consult tilstræber vi at være fleksible med at udskyde planlagte auditaktiviteter i henhold til aftaler. Vi er beviste om, at en del interaktion og forståelse med stor sandsynlighed mistes under en remote auditering og vi mener derfor, at når hver enkelt auditering risikovurderes og vi med de rette forholdsregler i vores interaktion med de auditerede personer kan gennemføre udvalgte auditeringer. Vi er fleksible og i det omfang, at auditeringerne ikke er påtrængende nødvendige, vil vi medvirke til at udsætte auditeringerne såfremt dette er den bedste løsning.

Åbne kurser
Vores planlagte åbne kurser har været annulleret i en periode og er nu genoptaget med en række forholdsregler. En del kurset er planlagt med nye datoer i forsommeren og efteråret. Kursister har modtage besked i hvert enkelt tilfælde. Vores åbne kurset gennemføres under hensyntagen til den aktuelle Coronasituation. Det betyder for øjeblikket følgende:
- Ingen fysisk kontakt mellem deltagerne (ingen kram eller håndtryk).
- Adgang til håndsprit
- Få deltagere på hvert hold (max 7 deltagere på holdet)
- Enkeltmandsplads til hver deltager (eget bord med luft til øvrige deltagere)
- Portionsanretning ved frokost
- Ingen adgang for kursister med sygdomstegn (hoste, forkølelse etc.)
- Ingen adgang for kursister i risikogruppen (Ældre medborgere eller kursister med luftvejsinfektioner etc.)

Ingen adgang til kontorerne for uvedkommende eller ikke ansatte personer
Der vil ikke være adgang til vores kontor i Vordingborg uden forudgående telefonisk aftale. Der kan ringes på telefon 5629 7236. Postmedarbejdere, kurértransporter og øvrige personer kan anvende dørklokken, hvorefter de vil blive kontaktet.

Der er truffet følgende forholdsregler for vores konsulenter som forsat arbejder med kundeopgaver:
Vi giver ikke kram og vi giver ikke hånd
Vi følger myndighedernes anvisninger om ikke længere at give kram eller hånd til de personer som vi omgås (på kundeopgaver eller lignende). Forholdet gælder også for personer, som besøger os på kontoret (eksempelvis ved kundemøder og netværksarrangementer).

Flittig håndvask og nys i ærmet
Vi følger myndighedernes anvisninger om hyppig vask af hænder og såfremt vi skal nyse, gøres dette i et stykke engangspapir eller i ærmet således at en eventuel smittespredning minimeres. 

Brug af håndsprit
Vi følger myndighedernes anvisninger om adgang til håndsprit. I vores faciliteter har vi stillet håndsprit frem. Håndspritten skal anvendes regelmæssigt af såvel vores egne medarbejdere som de personer som besøger os. Formålet er at minimere risici for medarbejderne og for at minimere risici for en eventuel smittespredning.

Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål omkring disse forholdsregler kontaktes Ejerleder Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult på telefon 5629 7236.Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk