Til forsiden Lasse Ahm Consult,  Solbakkevej 2,  4760 Vordingborg         Tlf. +45 56 29 72 36         Mobil +45 29 90 90 36        mail@lasseahm.dk

Vedr. COVID-19 beredskab i Lasse Ahm Consult.

Seneste opdatering: 2. maj 2020.

I Lasse Ahm Consult er vi naturligvis opmærksomme på og påvirket af den aktuelle COVID-19 situation.

Vi har iværksat en række foranstaltninger og et beredskab, som skal minimere risici for såvel vores medarbejdere som de kunder og leverandører vi samarbejder med.

Vi har henover krisen i Danmark opretholdt aktiviteterne i det omfang det har været muligt for os. Vi har sikret fremdrift i de igangværende kundeprojekter. Vi har fulgt myndighedernes anbefaling om udvidet brug af hjemmearbejdspladser. Vi er alle vendt tilbage til vores kontorpladser omkring 1. maj. Vi har god plads i vores faciliteter på Solbakkevej 2 i Vordingborg og derfor er det også muligt for os, at være oppe i gear igen samtidig med at vi er opmærksommme på god afstand mellem hianden og vores besøgende.

Vi har ikke konstateret udbrud af COVID-19 blandt vores medarbejdere eller i den nærmeste periferi til vores medarbejdere ligesom vi ikke har medarbejdere, som er i karantæne for observation for COVID-19.

Vi arbejder efter følgende beredskab og retningslinjer nu:

Rådgivning
Vi bistår vores kunder i fuldt omfang igen. Enten via telefonmøder eller ved fysisk besøg, hvor vi holder behørig afstand, medbringer og anvender vores egen håndsprit. 

TOPmanager® Hotline:
TOPmanager® Hotline fungerer uændret. Vores TOPmanager® HOTline-konsulenter arbejder enten fra kontoret i Vordingborg eller hjemmefra. Som bruger af TOPmanager® er der ikke længere risiko for, at du oplever længere svartider på henvendelserart. Der er altså ingen ændring af den service, som du allerede kender fra vores TOPmanager® HOTlineservice. Vores telefonnummer til Hotline er forsat 29 90 56 00.

Kundemøder
Fysiske kundemøder gennemføres nu igen. Ledelsen foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vi anvender forsat også tekniske løsninger som Skype, Zoom, TeamView, telefonmøder og -konferencer for at gennemføre kundemøder. Vi er dog beviste om, at en del af interaktionen og forståelse mellem mødedeltagerne mistes under sådanne foranstaltninger og vi er af den opfattelse, at vi med de rette forholdsregler i interaktionen med hinanden kan gennemføre kundemøder, når det sker på baggrund af en konkret risikovurdering og med de rette forholdsregler.
Vi tilbyder forsat, når det er hensigtsmæssigt for kunderne og for mødets formål, at afholde disse aktiviteter i vores egne lokaliteter. Så kan mødet gennemføres i behørig afstand fra kundens egne faciliteter og fra øvrige medarbejdere. Herved minimeres omfanget af personinteraktioner. Antallet af deltagere ved et fysisk møde kan ikke overstige 10 personer. 

Audits
Audits on location er nu genoptaget - dog med en række forholdsregler. Ledelsen gennemfører en vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Vi er beviste om, at en del interaktion og forståelse med stor sandsynlighed mistes under en remote auditering. Det er vores opfattelse, at når hver enkelt auditering risikovurderes og vi arbejder med de rette forholdsregler i vores interaktion med de auditerede personer, at vi er istand til på en sundhedsforsvarlig måde, at gennemføre langt de fleste audits som planlagt. Vi forbeholder os dog ret til at afbryde auditeringen såfremt det mod forventning skulle vise sig, at de fysiske rammer ikke tillader at holde den nødvendige fysiske afstand mellem auditor og den auditerede person.

Åbne kurser
Vores planlagte åbne kurser er nu genoptaget med en række forholdsregler. En del kurset er planlagt med nye datoer i forsommeren og efteråret. Kursister har modtage besked i hvert enkelt tilfælde. Vores åbne kurset gennemføres under hensyntagen til den aktuelle situation. Det betyder for øjeblikket følgende:
- Ingen fysisk kontakt mellem deltagerne (ingen kram eller håndtryk).
- Adgang til håndsprit
- Få deltagere på hvert hold (max 8 deltagere på holdet)
- Enkeltmandsplads til hver deltager (eget bord med luft til øvrige deltagere)
- Portionsanretning ved frokost
- Ingen adgang for kursister med sygdomstegn (hoste, forkølelse etc.)
- Ingen adgang for kursister i risikogruppen (Ældre medborgere eller kursister med luftvejsinfektioner etc.)

Ingen adgang til kontorerne for uvedkommende eller ikke ansatte personer
Der vil forsat ikke være adgang til vores kontor i Vordingborg uden forudgående telefonisk aftale. Der kan ringes på telefon 5629 7236. Postmedarbejdere, kurértransporter og øvrige personer kan anvende dørklokken, hvorefter de vil blive kontaktet.

Der er truffet følgende forholdsregler for vores konsulenter som arbejder med kundeopgaver:
Vi giver ikke kram og vi giver ikke hånd
Vi følger myndighedernes anvisninger om ikke at give kram eller hånd til de personer som vi omgås (på kundeopgaver eller lignende). Forholdet gælder også for personer, som besøger os på kontoret (eksempelvis ved kundemøder, kurser og netværksarrangementer).

Flittig håndvask og nys i ærmet
Vi følger myndighedernes anvisninger om hyppig vask af hænder og såfremt vi skal nyse, gøres dette i et stykke engangspapir eller i ærmet således at en eventuel smittespredning minimeres. 

Brug af håndsprit
Vi følger myndighedernes anvisninger om adgang til håndsprit. I vores faciliteter har vi stillet håndsprit frem. Håndspritten skal anvendes regelmæssigt af såvel vores egne medarbejdere som de personer som besøger os. Formålet er at minimere risici for medarbejderne og for at minimere risici for en eventuel smittespredning.

Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål omkring disse forholdsregler kontaktes Ejerleder Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult på telefon 5629 7236.Forside|Kvalitetsledelse|Miljø- og arbejdsmiljø|LEAN|Oversættelse|Kurser|Nyheder
Lasse Ahm|Vores DNA|Referencer|Webshop|Netværket IADK|TOPmanager®|FAQ
Lasse Ahm Consult   Solbakkevej 2   4760 Vordingborg       Tlf. +45 56 29 72 36       Mobil +45 29 90 90 36       mail@lasseahm.dk