Risk Management – risikovurdering af din virksomhed

Det bliver mere og mere udbredt at vurderer virksomhedens risikoprofil og iværksætte initiativer til at minimere risiciene.

Kravet og at skabe overblikket kommer ofte fra virksomhedens bestyrelse, ejere eller bankforbindelsen og det giver rigtig god mening, at skabe et samlet billede af de mulige risici som kan ramme virksomheden og medføre tab af image, tab af kunder og omsætning eller tab af nøglepersoner etc. Ligeledes at vurdere sandsynlighederne for at netop de valgte risi indtræder.

Et gennemarbejdet Risk Management er meget værdifuldt såfremt der opstår kriser eller indtræder ikke tilsigtede hændelser. Når først skaden er sket er der oftest ikke tid til at overvejer mange og kloge løsninger. Dette arbejde skal være gjort på forhånd og de rigtige løsninger skal være fundet.

Der er ingen endegyldig opskrift på gennemførsel af Risk Management og det er muligt, at vurdere sin virksomhed ud fra mange aspekter. Nedenfor er blot nogle udvalgte områder til inspiration og listen er bestemt ikke udtømmende:

 • Korruption (hvidvask)
 • Konkurrencesituationen
 • Økonomi – Valuta
 • Miljø
 • Emnen til udvikling og innovation
 • Sikkerhed
 • Interlektuel kapacitet 
 • Opretsrettigheder – risici for kopiering af idéer
 • Forsikringsmæssig
 • Kompetence
 • Crises Management
 • Ledelse / Organisation
 • Fødevaresikkerhed
 • Driftssikkerhed / Leveringssikkerhed
 • Leverandørsikkerhed / muligheder for substitution
 • Image