Netværket Interne Auditorer i Danmark – møde

af | 17. mar 2022 | Nyhed

Spændende netværksmøder i IADK® – Netværket for Interne Auditorer i Danmark

Den 15. og 17. marts mødtes grupperne SJ1 og SJ2 i netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® i vores lokaler i Vordingborg. Samtalerne og debatterne gik ivrigt og alle fik gode refleksioner og inputs med hjem.
Foto: Gruppe SJ2’s møde den 17. marts, Lasse Ahm Consult Vordingborg

Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult havde indlæg, inputs og faciliterede debatterne på møderne ved de to events.

Gruppe SJ1 havde spændende emner på dagsordenen som træning af interne auditorer, ISO 19011 samt auditering af flere standarder på én gang mens Gruppe SJ2 havde emner på dagsordenen om Adfærdsdesign – målrettet ledelsessystemerne – og værdiskabende audits. Et fortærsket begreb som blev yderst konkret og samme livlig gang i diskussionen og åbnede op for nye muligheder.

Stor tak til alle deltagerne, som gjorde begge dage til meget spændende og udbytterige dage.

Er IADK® også interessant for dig?
Kunne netværket IADK® Interne auditorer i Danmark også været noget for dig, så læs mere om mulighederne på dette link eller tilmeld dig til netværket her: https://www.lasseahm.dk/netvaerket-iadk/
Eller ring på telefon 5629 7236 og spørg efter IADK® Interne Auditorer i Danmark