Lean – forretningsudvikling og strategi


Lean betyder kort sagt; trimmet produktion eller trimmet administration.

I grove træk går lean ud på at fjerne alt spild ved at optimere processerne. Vi skaber overblik og orden overalt i virksomheden. Vi minimerer alle typer af lagre ligesom vi skaber stabilitet ved hjælp af entydige forretningsgange med udgangspunkt i Best Practice. Når dette er på plads, arbejder vi bevidst på at skabe (mer-)værdi for kunderne – såvel de interne kunder som de eksterne kunder – og vi sikrer at kunden er i fokus uanset hvad man foretager os.

Danskerne har for alvor taget lean til sig og årsagen skal findes i det høje omkostningsniveau og den danske arbejdskultur. En kultur som egner sig til at involvere medarbejdere på alle niveauer i at arbejde med løbende forbedringer. Vi er rigtig gode til at komme med forbedringsforslag og danskerne er ikke bange for at tage ansvar og involvere sig. De mange tiltag sker via systematisk inddragelse af medarbejder. Det betyder også, at der ikke er noget hokus pokus ved implementering af lean og altså heller ingen nemme og hurtige løsninger. Work smarter – not harder.

 

Lean handler groft sagt om 80% holdningsbearbejdning og 20% gode værktøjer.

En væsentlig del af succesen drejer sig om en sund fornuft, enkelhed, effektiv og god kommunikation til hele organisationen. Når lean-kulturen er forankret i virksomheden bliver kulturen selvforstærkende og virksomheden kan konkret aflæse resultaterne direkte på bundlinjen i kraft af øget effektivitet hos medarbejderne, lavere ressourcespild og øget medarbejderengagement.

Mange virksomheder indfører i forbindelse med lean, de såkaldte “tavlemøder” som kort og præcist skaber forbedringstiltag. Gode idéer og forbedringer skabt af medarbejderne. Tavlemøder anvendes på alle niveauer og det er ikke ualmindeligt at et lederteam oplever, at de kan træffe flere beslutninger ved ét tavlemøde end de har kunnet gennem det seneste år – det giver stof til eftertanke i enhver ledergruppe.

 

 

5S

Et af de mere kendte værktøjer er 5S. 5S stammer fra Japan og årsagen til at det hedder 5S er at metoden består af 5 ord som alle starter med S. Du kan læse mere om 5S i produktion her og mere om 5S i administration, handel og service her

Lean indeholder en lang række værktøjer og vi vil anbefale at du rekvirerer vores LEAN Ordbog i Webshoppen. En bog som beskriver mere end 70 forskellige begreber og som indeholder små illustrationer. Du kan også downloade en lightudgave af LEAN ORDBOG her.

Inden man går i gang med at indføre lean skal man gøre sig klart, at lean kun bliver en succes, hvis det er forankret i ledelsen og der hermed er et oprigtigt ønske om at indføre lean. Derfor stiller det også krav til den virksomhedsledelse som går ind i et lean-projekt… Men ledelsen vil ikke fortryde det et eneste øjeblik!

I langt de fleste tilfælde startes lean op som et pilotprojekt i en enkel afdeling eller på en enkelt produktionslinje – en linje som man nøje har kortlagt inden opstarten. Resultaterne af dette pilotprojekt bruges til at drage erfaringer med lean og samtidig at “sælge” idéer til resten af virksomheden. De fleste pilotprojekter viser sig nemlig at være så gode, at fordelene ved at arbejde videre med lean er åbenlyse.

 

LeanStørre effektivitet

Mange virksomheder oplever ved at indføre lean, at der sker et hop i effektiviteten af behandlede sager, antallet af kundereklamationer falder, produktionsspildet falder og det bliver reelt muligt at producere mere med de samme ressourcer – vel at mærke uden at medarbejderne føler sig mere stressede. Efter den første leanproces er gennemført i virksomheden, stabiliserer tingene sig på det nye niveau og effektiviteten stiger kun yderligere svagt det næste stykke tid. Efter ca. et år gentages processen samme sted i virksomheden og virksomheden oplever igen et væsentligt løft i effektiviteten. Lean-kulturen bliver en integreret del hele virksomheden og effektiviteten stiger forsat.

Det er ikke uden udfordringer at indføre lean, men der er en klar årsag til at Toyota koncernen – som reelt opfandt principperne i lean – i dag er verdens største bilproducent. Toyota har videreudviklet deres oprindelige TPS-produktionssystem og alle fabrikker, forhandlere og værksteder anvender i dag lean-systemet.

I Danmark har en række virksomheder (Danske Bank, Nordea, Spar Nord, Post Danmark, Novo Nordisk A/S, Forsvaret, Chr. Hansen A/S, H. Lundbeck A/S, Møns Bank A/S) allerede gennemført eller er i fuld gang med lean-projekter og har indset de mange fordele ved at arbejde struktureret med lean. I kan sandsynligvis også med fordel arbejde med lean i din virksomhed.

Kontakt mig når vi sammen skal skabe rammerne for din effektivitetsstigning ved hjælp af lean…

   

 

 

Kontakt os når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse...