IADK-møde på Sorø Storkro for Interne Auditorer i Danmark

af | 1. dec 2015 | Nyhed

Fællesmøde i IADK® – Netværket for Interne Auditorer i Danmark.
Vores netværksgrupper for interne auditorer på Sjælland mødtes den 1. december 2015 på Sorø Storkro. På programmet var gennemgang af de nye krav samt de ændrede krav i den seneste version af miljøledelsesstandardenen ISO 14 001:2015.Standarden blev frigivet den 6. september i år. Bagefter blev der sat fokus på, hvordan vi bedst auditerer topledelsen.

Tak for spændende indlæg og kommentarer fra medlemmerne og for en inspirerende workshop i grupperne.

 

Det blev igen til god erfaringsudveksling på tværs af brancher.