IADK® Gruppe på Fyn

af | 8. maj 2012 | Nyhed

Det nye netværk – IADK® – Interne Auditorer i Danmark udrulles nu på Fyn!

Det sker på “Den Gamle Kro” i Odense den 21. juni kl. 10.00. De første indmeldelser til gruppen på Fyn er allerede registreret og det bliver helt sikkert med samme succes som opstarten af Sjællandsgruppen den 21. marts på Hotel Frederiksminde.

Har du lyst til også at være en del af det landsdækkende netværk for auditorer i Danmark, så kontakt os på telefon 56 29 72 36.

Læs mere her om hvorfor kvalitetschef Marianne Tønder, ARDO A/S i Orehoved og Nyborg har valgt at deltage i netværket:

”Audits er et fantastisk værktøj til at forbedre sig og til at udvikle virksomhedens processer og funktioner. Der er altid noget at komme efter, og vi bliver hele tiden bedre”, siger kvalitetschef Marianne Tønder fra fødevarevirksomheden ARDO med fabrikker i Nyborg og i Orehoved på Falster. ARDO er blot en af stadigt flere danske virksomheder, der målrettet arbejder med at kvalitetssikre og forbedre virksomhedens produktionsprocesser. Det sker for både at højne produkternes kvalitet og i særdeleshed for at optimere produktionsprocesserne.

Det sker gennem såkaldte ”audits”, hvor virksomhedens egne ”Interne Auditorer” gennemgår og dokumenterer virksomhedens produktionsprocesser. Både for at sikre, at virksomheden rent faktisk lever op til de mål og beskrivelser, der er aftalt og for at finde forslag til forbedringer af processerne. Interne Auditorer er for menigmand et nyt begreb, men det er slut nu. I fremtiden bliver det en stillingsbetegnelse, der oftere og oftere bliver nævnt i den offentlige debat om udviklingen af dansk erhvervsliv og styrkelse af konkurrenceevnen.

Alle typer af virksomheder uanset størrelse har indført forskellige typer af kvalitetsledelsessystemer, og gør derfor brug af audits gennemført af ”interne auditorer”. Auditoren kan beskrives som en slags ”inspektør” eller ”detektiv”, der minutiøst gennemgår virksomhedens produktionsprocesser for at dokumentere dem og finde forslag til forbedringer.
Det kan være fastlagte kvalitetskrav til produkterne, miljølovgivning eller arbejdsmiljøkrav, som auditorerne tjekker ved disse audits og inspektioner. Det kan bedst beskrives som et ”Egenkontrol-system” på samme måde, som vi kender det fra fødevarevirksomheder i forbindelse med smiley ordningen. ”Det handler ikke om at sætte virksomheden til eksamen – tværtimod. Det handler om at fokusere på hvordan virksomheder kan gøre det bedre. Virksomhederne er nødt til at have fokus på at sikre kvaliteten i såvel proces som produkt. Derfor bliver den ”Interne auditor” i fremtiden en vigtig medarbejder i alle typer af virksomheder, siger Lasse Ahm fra Lasse Ahm Consult i Vordingborg, der har undervist og uddannet mere end 300 auditorer i Danmark.

Kravet om forbedringer er højt og konstant i virksomhederne, og det har skabt et stort behov for at lave et netværk af auditorer i Danmark. Lasse Ahm Consult i Vordingborg har taget initiativ til at danne og samle landets første auditor netværk.
”Det er et netværk for alle, som udfører audits, fordi vi har alle brug for at blive inspireret og udveksle erfaringer for at blive endnu bedre, siger Lasse Ahm. Kravet til de interne auditorer er stigende, og der er et stort behov for samarbejde på tværs af virksomheder gennem netværk. Netværket bliver landsdækkende. Vores Sjællandsgrupper er allerede kørende og midten af maj starter vi netværksgrupper op på Fyn.

Kvalitetschefen Marianne Tønder på ARDO er ikke i tvivl om gevinsten ved netværk:

”Der skal hele tiden nye ideer på bordet, når der arbejdes med udvikling og forbedringer af virksomhedens processer og funktioner. Derfor er et netværk for auditorer på tværs af brancher og virksomheder en rigtig god ide, da det kan styrke os alle,” siger ARDO’s kvalitetschef Marianne Tønder.