Hygiejnestyring

Et effektivt hygiejnestyringssystem til sikring af sundheden og hygiejnen i dine fødevare eller fødevarerelaterede produkter er vigtigere nu end nogensinde for alle producenter og serviceudbydere uanset, hvad det er, der fremstilles eller tilbydes kunderne.

Alle kunder vil gerne betjenes af professionelle leverandører, hvor der under ingen omstændigheder kan slås tvivl om risikoen ved at anvende, spise eller nyde produktet eller benytte sig af en serviceydelse. Vores hjerne vurderer – bevidst eller ubevidst – alle vores handlinger med hensyn til om vi påfører os nogen sundheds- eller helbredsrisiko ved at spise, drikke eller på anden måde gennemføre forskellige aktiviteter. Bevidst eller ubevidst vælger vi til og fra, afhængig af den risiko vi mener at blive udsæt for.

Det er derfor afgørende at kundernes tillid til, at de trygt kan købe virksomhedens produkter bevares og at din virksomhed identificeres med troværdighed og høj fødevarehygiejne.

At sikre høj fødevaresikkerhed og troværdighed omkring dette, kan være afgørende for din virksomheds eksistens og overlevelse på sigt.

Standarderne ISO 22 000 og FSSC 22000 er nyttige og systematiske måder at få implementeret et effektiv ledelsessystem til sikring af høj fødevarehygiejne. Disse internationale hygiejnestandarder er gode værktøjer til styring af en lang række områder indenfor fødevarehygiejne, risikoanalyser, HACCP-planer, rengørings- procedurer og planer, produktionsfaciliteter, skadedyrssikring, hygiejneaudits samt ledelsesevalueringer.

 

Standarder i andre lande

BRC Food er en engelsk hygiejnestandard, der ligeledes på systematisk måde er et redskab til at få indført og implementeret et effektivt ledelsessystem til sikring af høj fødevarehygiejne. Såfremt du leverer fødevareprodukter til det engelske marked kan det være et krav til din virksomhed, at du bliver certificeret efter denne hygiejnestandard.

IFS er en tysk hygiejnestandard, der ligeledes på systematisk måde er et redskab til at få indført og implementeret et effektivt hygiejnestyringssystem.

 

Egenkontrol

Egenkontrolprogrammer er krav fra myndighederne om at implementere programmer og aktiviteter til sikring af høj fødevaresikkerhed. Programmerne tager udgangspunkt i forskellige bekendtgørelser afhængig af, om din virksomhed fremstiller fødevarer eller om din virksomhed fremstiller eksempelvis emballage, transportbånd, redskaber etc. til fødevarer. Det drejer sig også om dine underleverandører – skal disse aflægges et besøg for at sikre at dine “basismaterialer” lever op til dine krav om fødevaresikkerhed.

Med et effektivt og godt indarbejdet egenkontrolprogram kan du sikre høj fødevaresikkerhed, minimere dine omkostninger til spild, sikre en effektiv sporbarhed og bevare et godt og tillidsfuldt forhold til så kunder, leverandører og myndigheder. Det er vigtigt for dig som virksomhedsejer, dine medarbejdere og myndighederne, at alle interessenter oplever at virksomheden har “styr på fødevarehygiejnen”.

Kontakt mig når du mener at vi sammen kan forbedre din fødevarehygiejne i råvarerne, produkterne, processerne eller ydelserne eller højne det generelle hygiejneniveau i hele virksomheden.

facebook