Fuld damp på Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK®

af | 13. jan 2012 | Nyhed

LOKAL INSPIRATIONSGRYDE I KOG!

Nyt landsdækkende netværk for kvalitetsfolk har igen sat Vordingborg på landkortet.
Det er manden bag Vordingborgvirksomheden Lasse Ahm Consult, som er initiativtager til at samle nogle af landets kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøfolk i mindre netværksgrupper og på den måde styrke fagligheden, motivere og inspirere disse medarbejdere til at gennemføre udbytterige audits inden for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøarbejdet..

Størstedelen af virksomheder gennemfører det som i fagsprog kaldes audits, altså en form for kontrol af sig selv. Auditorerne afdækker i hvor høj grad den enkelte virksomheds medarbejdere lever op til de forretningsgange og instruktioner, som de i virksomheden selv har besluttet at følge. Det kan være fastlagte kvalitetskrav til produkterne, miljølovgivning eller arbejdsmiljøkrav, som auditorerne tjekker ved disse audits og inspektioner. Én af de vigtigste ting ved disse audits er at se nye muligheder for at skabe forbedringer og få disse forbedringer iværksat. Princippet kendes også fra fødevarebranchen, hvor denne kontrol og kvalitetssikring ofte betegnes som egenkontrol-programmer.

– Fra mine 5 år som konsulent ved jeg, at der er stort behov for at auditorerne i virksomhederne løbende udvikles og udveksler erfaringer og jeg er naturlig-vis glad for at se den opbakning, vi allerede har fået til vores første møde i Netværket IADK. Det sker på Hotel Frederiksminde onsdag den 21. marts. Jeg er ikke i tvivl om, at disse netværksgrupper bliver en succes, oplyser Lasse Ahm.

Faglige netværk er jo ikke et nyt begreb, men det unikke i dette initiativ er, at netværket henvender sig til alle auditorerne i virksomheden – høj som lav – og altså ikke er forbeholdt afdelingslederen eller et enkelt udvalgt fagområde. Det er et netværk for alle, som udfører audits og det er der altså rigtig mange menne-sker der gør i Danmark. – Vi har alle brug for at blive inspireret og udveksle er-faringer for at blive endnu bedre og der er ikke den store forskel på at auditere inden for kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø – auditteknikkerne er de samme, fortæller Lasse Ahm.

Medlemmerne inddeles i mindre netværksgrupper på hver 20 medlemmer og grupperne mødes 2 gange årligt og sætter faglige emner til debat og udveksler erfaringer. Senere på året mødes alle medlemmerne til et større arrangement med inspiratorer, som er erfarne på hver deres felt.

– Som arrangør, facilitator og sponsor er det vores opgave konstant at holde fokus på audits, kommunikation og rapportering, motivation og ejerskab og ikke mindst erfaringsudvekling mellem medlemmerne, oplyser Lasse Ahm.

Der kan læses mere om det nye initiativ på www.lasseahm.dk under Netværket IADK® eller på www.iadk.dk.

FAKTABOKS:

• Netværket IADK® står for Netværket for Interne Auditorer i Danmark.
• IADK® er et landsdækkende fagligt netværk for aktive interne auditorer i Danmark inden for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold.
• IADK® faciliteres og støttes økonomisk af Lasse Ahm Consult, Vordingborg.
•Næste møde afholdes onsdag, den 21. marts kl. 10.00 – 14.30 på Hotel Frederiksminde i Præstø. Programmet indeholder bl.a.     
risikovurdering ved leverandøraudits
 samt værktøjer til håndtering af modstand mod forandringer.
• Prisen for deltagelse i Netværket IADK® dækker stort set kun omkostningerne i forbindelse med at drive netværksgrupperne. Pris for 
medlemskab af Netværket IADK er kr. 2.395,00 excl. moms om året.
• Lasse Ahm Consult har undervist og uddannet mere end 300 auditorer i Danmark og har opgaver for en lang række af Danmarks 
virksomheder inden for auditortræning og udvikling af kvalitetsfunktionerne.
• Lasse Ahm er uddannet Lead Auditor inden for kvalitetsstyring og miljøledelse og er clearet af verdens største certificeringsbureau, Bureau Veritas Certification, til at godkende virksomheder inden for kvalitet og miljø – bedre kendt som systemer godkendt i henhold til DS standarderne ISO 9001 og ISO 14 001.
• IADK® er et registreret varemærke og ejes af Lasse Ahm Consult.
• Yderligere information om Netværket IADK® og medlemsguide kan ses på www.lasseahm.dk