Jeg kom forleden dag forbi en samling af rigtige gode punkter i forbindelse med at arbejde med vækst og nye tiltag i organisationen. Nedenfor bringer jeg et summary af disse inputs samt min egen erfaring til reflektion over hvad jeg synes er vigtigt.

Vær klar i spyttet over HVORFOR vi i det hele skal vækste og HVILKE HÅNDTAG, der kan skrues på og HVEM, der kan være bidragsydere til at se tingene fra nye vinkler, og på den baggrund, være med til at se nye vækstmuligheder.

A. Hvordan er rigets tilstand?

1. Analyse: Vækst er ikke bare et spørgsmål om at implementere en masse ideer. Det vigtigste er at forstå virksomhedens udfordringer til bunds. Hvad er årsagerne og, hvad er de væsentligste udfordringer vi står overfor?

2. Tjek din analyse: Inddrag mennesker med forskellige perspektiver, når du udarbejder din analyse. Vær sikker på at du har skabt det rigtige billede af din situation. Lad andre udfordre din umiddelbare opfattelse af situationen. Lad dig eventuelt inspirere af listen her. Først når du har lavet en grundig analyse, er du i stand til at vide hvordan du skal tage de næste skridt.

3. Sæt dit fokus på vækst på få områder på én gang. Det øger din chance for succes, hvis du afgrænser de områder, hvor væksten skal komme fra. Er det f.eks. en bestemt branche, kundegruppe, et bestemt geografisk område eller en bestemt teknologi, der skal være i fokus?

4. Sæt dig klare vækstmål: Find de 3-5 vigtigste strategiske mål for virksomhedens vækst med afsæt i din analyse og gør målene målbare.

5. Lav den overordnede plan: Lav en plan for din virksomheds vækst på én side. Fat dig i korthed! – Tag afsæt i de strategiske mål og analysen. Lad dig inspirere af listen her til at få ideer til indsatser/handlinger.

6. Har du ramt rigtigt med din plan? Vær klar til løbende at trykprøve din overordnede plan. En plan er i bund og grund bare en række hypoteser i stil med: Hvis vi gør “A”, så får vi “B”. Og ordet hypotese er bare et fint ord for gæt. Opdatér planen i takt med, at du får ny viden.

7. Afliv “sleeping projects”: Mange virksomheder og personer har “sleeping projects”. Det er projekter, der har ligget stille længe men, som tager energi og fokus. Det kan skyldes manglende ledelse, svigtende interesse, manglende betydning eller andre årsager, der ligger bag. Det er ligegyldigt. Find dem og afliv dem for at frigøre tid og ressourcer til vækst.

B. Ledelse og organisation

8. HVORFOR? Find tre væsentlige grunde til, at din virksomhed bliver nødt til implementere en strategi eller at foretage en dramatisk ændring i strategien. Hvor er den brændende platform? Hvorfor er vækststrategier tvingende nødvendige lige nu?

9. Motivation: Find og implementér mindst tre konkrete tiltag, der sikrer, at optimismen bevares, mens der arbejdes hårdt for at skabe vækst. Vækst kræver en lang, vedholdende indsats og vil helt sikkert støde på modstand og forhindringer. Uden motivation klarer man det ikke.

10. Ros dem som er med på rejsen! Ros og anerkend medarbejdere, der viser en positiv indstilling under modgang. De er dine vigtigste forudsætningen for succes.

11. Ledelse: Vær sikker på at du har de rigtige ledere, der skal bringe virksomheden ind i næste vækstfase? Passer din og dine kollegers lederstil og jeres kompetencer til næste skridt i virksomhedens udvikling? Måske er du en iværksætterleder, der er drevet af at skabe nyt, mens virksomheden har brug for systemer, standarder og konsolidering?

12. Prioriter din tid rigtigt: a) Find de tre ting, som kun du kan gøre, som understøtter din virksomheds vækst mest muligt. Klarlæg hvordan du vil disponere din tid fremover så du virkelig prioriterer den nødvendige tid for at din strategi skal lykkedes.

13. Ledelsesteam: Tør du lægge din virksomheds vækst og succes i hænderne på dine mellemledere? Har alle lederne den adfærd og de faglige kompetencer som den næste vækstfase kræver? Tag dem en for en. Har de hver især det, der skal til? Hvis du er i tvivl om en person, så se på hvilket styrker den mellemleder har. Vær ikke i tvivl. Vis det mod, der skal til, for at sætte det rigtige hold. Ellers lykkes du ikke med strategien.

14. Struktur: Passer din virksomhedsstruktur til vækstplanerne? Er strukturen enkel, logisk og klar? Fremmer strukturen samarbejde, effektivitet og kundeservice?

15. Ansvar og roller: Er der en klar fordeling af beføjelser og ansvar i virksomheden? Kender alle ledere, mellemledere og medarbejderne deres ansvar, deres mål, deres rolle og hvilke opgaver de skal løse? Tror du, at dette er klart? Hvis du er i tvivl så spørg dine ansatte.

16. En og kun én er ansvarlig pr. initiativ: Har alle vækstinitiativer en klar og ansvarlig leder? Der kan godt være flere der deler en opgave, men altid kun én som har ansvaret for at vi kommer i mål med opgaven/aktiviteten.

17. Belønningssystem: Hvilken adfærd belønner din virksomhed? Du får hvad du belønner. Har du tænkt kundefokus nok ind i dit belønningssystem. Ønsker du mere salg, men giver du sælgerne en fast løn for blot at møde på arbejde? Belønner du for “A” men håber på at få “B”?

18. Beløn udviklingsadfærd ikke bundlinie og omsætning. Vækststrategier kræver, at man gør noget nyt, der gør en forskel. Nye initiativer kan ikke måles med samme parametre (omsætning og indtjening) som kerneforretningen. Mål og beløn i stedet om du ser den rigtige vækstorienterede adfærd (f.eks. optimisme, kundefokus, løsningsorienteret etc.).

19. Anerkendelse: Vækst kræver en lang, sej og vedholdende indsats. Fejrer I jeres succeser? Hvordan fejrer I at I lykkes med små skridt på vejen mod vækst? Bliver det bemærket, rost, anerkendt og fejret, eller fortsætter I bare med næste opgave?

C. Inspiration til vækstinitiativer

20. Tag de lavthængende frugter først: Ideer til vækst bør grundlæggende handle om at løse et problem, som kunden ikke kan få løst i dag eller at skabe en bedre løsning, end den kunden tilbydes i dag. tag gerne et par seancer sammen med potentielle kunder og forsøg at finde frustrationer, problemer eller situationer, hvor kunden selv må lave en nødløsning for at få dækket sit behov.

21. Brug tid med kunderne og nøgleinteressenter: Kunderne og nøgleinteressenterne er afgørende for succes. Planlæg mere tid sammen med dem for at vide endnu mere om hvordan du kan lykkes med din nye strategi.

22. Registrer det som går galt: Tag en blok og og beskriv alle de tidspunkter, hvor du oplever noget utilfredsstillende i de næste 2 døgn. Brug det som et udtryk for noget, der kan forbedres via en ny service eller et nyt produkt.

23. Potentielle kunder: Tænk på gruppen af de potentielle kunder – altså dem som ikke handler med dig i dag. Hvilket nyt produkt eller serviceydelse vil appellere til dem?

24. Kompenserende adfærd: Tag en dialog med 3-4 kunder og find mindst tre eksempler på adfærd, hvor kunderne kompenserer for mangler eller utilstrækkeligheder ved jeres produkt/serviceydelse. Hvilke nye produkter giver dette anledning til?

25. Innovation: Find 8-10 idérige personer, du kender. Forklar dem din virksomheds situation og bed dem så hver især formulere de 3 bedste ideer til at skabe vækst i din virksomhed. Du kan også arbejde med cirkelgenerering, som er en fin måde at arbejde med innovative idéer pp.

26. Hvilket behov vil du dække?: Definér hvilken opgave, din ydelse skal løse for kunden. Inden du laver de første testversioner af din nye løsning bør du vide alt om den opgave/det problem din ydelse skal løse. Hvem har problemet? Hvad er situationen og omstændighederne? Hvor stort er problemet?

27. Brug Google til at afdække, hvordan det samme problem eventuelt bliver løst af andre. Hvad kan du lære af de andres produkter og ydelser? – og hvor er det dit nye produkt skal adskille sig?

28. Lav billige og hurtige eksperimenter: Prøv væksttiltag af i lille skala, hurtigt og billigt. Lær og juster konceptet.

29. Sæt din indre Edison fri: Opfinderen af glødelampen Thomas Edision definerede et geni som 1 % inspiration 99 % hårdt arbejde. Vækst handler om vedholdende eksperimenter og en umættelig appetit på at lære. Vækst skabes ikke ved at finde den geniale idé, der gør dig rig. Det handler om at afprøve mange ideer og om at forfine de bedste gennem serier af tests og tilpasninger.

30. Tag et eksternt perspektiv: Din virksomhed lever af at dække behov i omgivelserne. Inddrag altid kunder og andre eksterne interessenter i at teste og videreudvikle vækstideer. Vækst skabes ikke ved at blive i virksomheden. Den kræver, at du kommer ud af bygningen.

31. Handling fremfor diagnoser: Hvis du vil skabe noget anderledes, er du nødt til at gøre noget anderledes. I stedet for at bruge tid og ressourcer på den endelige diagnose, bør du designe og gennemføre praktiske tests af dine ideer, der involverer markedet og nøgleinteressenter.

32. Hvad kan testes først?: Test kan lyde dyrt og tidskrævende. Det behøver det slet ikke at være. Alene fremkomsten af Internettet har gjort mange former for tests billige og hurtige at gennemføre. Spørg: Hvordan kan vi teste dette billigst og på højst 7 dage?

33. Afsæt afgrænsede ressourcer for at øge kreativiteten: Du skal teste nye vækstmuligheder og forretningskoncepter for at spare penge. Men en anden og måske vigtigere grund er, at et begrænset budget tvinger dig til at finde kreative løsninger. Et stort budget har det med at hæmme kreativiteten.

34. Kig på andre lande som USA, England, Kina eller et andet progressivt land. Hvilke nye vækstvirksomheder findes der her og, hvad kan din virksomhed lære af dem?

35. Lav et tankeeksperiment hvor din virksomhed skal levere dobbelt så hurtigt, med halvt så mange fejl eller med den halve omkostningsbase. Hvad ville konsekvenserne være, hvis dette var et krav? Hvilke ideer giver dette til udviklingen af din virksomhed?

36. Sammenlign med en anden virksomhed: Hvordan ville din virksomhed se ud, hvis den var McDonalds, Apple, Mærsk eller en helt anden virksomhed? Hvilke vækstideer giver dette?

37. Se efter positive afvigelser: Gennemgå de eksisterende kunder og markeder og find tegn på “overraskende” vækst. Analysér eventuelt disse cases nærmere og fastlæg, om der er noget at bygge videre på.

D. Vækst ved at udvikle forretningsmodellen

38. Tænk i forretningsmodeller: En forretningsmodel beskriver hvordan din virksomhed skaber, opbygger og leverer du værdi. Vækst handler ikke kun om nye produkter. Vækst kan skabes i alle dele af forretningsmodellen f.eks. ved at omdefinere sin målgruppe, revolutionere distributionskanaler, inddrage samarbejdspartnere eller ændre omkostningsstrukturen markant. Brug gerne forretningsmodellen Business Model Generation- som de resterende punkter tager udgangspunkt i. Den er både enkel, god og effektiv.

39. Præcisér hvem din hovedkundegruppe er. Giv den et navn, beskriv hvad den gør og find billeder, der passer til. Vækst kan skabes ved at være mere præcis omkring eller omdefinere sin hovedkundegruppe.

40. Distribution: Har du mulighed for at revolutionere din distribution? Hvad ville du gøre, hvis kravet var, at du skulle levere dobbelt så hurtigt til den halve pris?

41. Kunderelationer: Kan du blive mere effektiv, spare omkostninger eller forbedre din kundeservice ved at ændre dine kunderelationer? Kan du bruge internettet til at komme tættere på kunderne? Kender de personligt de ti kunder, der er vigtigst for din forretning?

42. Value Proposition: Beskriv hvilken værdi, din virksomhed skaber for sin hovedkundegruppe. Hvordan er din virksomhed anderledes end konkurrenterne? Præsentér dette for tre kunder og juster til.

43. Nøgleaktiviteter: Hvilken aktivitet (noget man gør) er vigtigst for, at din virksomhed skaber konkurrencefordele? Bruger du nok tid og fokus på at styrke og optimere netop denne aktivitet?

44. Nøgleressourcer: Hvilken ressource (noget man har) er vigtigst for, at din virksomhed skaber konkurrencefordele? Er det virksomhedens brand, medarbejdernes viden, teknologi eller noget helt andet? Hvad gør du for at vedligeholde og udvikle denne ressource? Gør du nok?

45. Centrale partnere: Har du overvejet, hvad I skal gøre selv og, hvad I bør finde partnere til? Gør I for meget selv? Kunne I realisere helt andre muligheder sammen med de rette partnere sammenlignet med det, I kan nå selv?

46. Omkostninger: Alle virksomheder har et effektiviseringspotentiale? Hvor stort er potentialet hos jer? Hvad ville du gøre, hvis kravet var at du skulle spare 10% på den samlede omkostningsbase? Hvordan kan de frigjorte midler skabe størst mulig vækst?

47. Indtægter: Tager I penge for alle de ydelser, I leverer? Er jeres prisstruktur rigtig? Findes der mulige indtægts kilder, som I ikke udnytter i dag?

E. Salg og marketing

48. Salgs- og marketingfunktionen: Er dine salgs- og marketingmedarbejdere dygtige nok til at understøtte den vækst, du ønsker? Har de de nødvendige ressourcer?

49. Overvej om du mindst skal have én marketingaktivitet pr. dag. Beslut dig for omfanget af marketingsaktiviteter pr. dag.

50. Markedsføringsbudget: Fastlæg en fast procentdel af budgettet, der går til markedsføring.

51. Lav en logbog: Vær altid på udkig efter gode marketingideer. Hav en notesbog ved hånden og notér nye ideer, når de opstår.

52. Trendsættere og brancheeksperter: Find 1 til 2 personer, der er på forkant med viden om trends i markedet. Aftal jævnlige erfaringsudvekslingsmøder med disse personer.

53. Overvåg konkurrenternes hjemmesider: Hvordan markedsfører de sig? Hvad kan du lære af dem, som kan understøtte væksten i din virksomhed?

54. Spørg tidligere kunder om, hvorfor de forlod dig?

55. Søg løbende information: Start hver dag med at beslutte dig for hvor din inspiration til vækst skal komme fra i dag