De syv kvalitetsprincipper

af | 7. nov 2016 | Nyhed

De syv kvalitetsprincipper, som ligger til grund for den seneste standard ISO 9001:2015, kan være rigtig gode at indarbejde som en del af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Ved at indarbejde principperne viser ledelsen, at ledelsen har forstået intentionerne med standarden og at principperne ligger til grund for tilvalg- og fravalg i forbindelse med ledelsens prioriteringer i dagligdagen.

Der ligger også en spændende opgave for virksomhedens interne auditorer ved at efterprøve, hvorledes principperne er implementeret i organisationen og hvordan principperne efterleves i dagligdagen. Walk as you talk. 

De 7 kvalitetsprincipper

1. KUNDEFOKUS

Den primære fokus med kvalitetsledelse er at imødekomme kundekrav og stræbe efter at overgå kundens forventninger.

2. LEDERSKAB

Ledere på alle niveauer etablerer enighed om mål og retning samt skaber rammer der engagerer medarbejderne i at opnå virksomhedens kvalitetsmål. 

3. INVOLVERING AF MEDARBEJDERNE

For at øge virksomhedens evne til at skabe og levere værdi er kompetente, bemyndigede og engagerede medarbejdere på alle niveauer i virksomheden essentielle. 

4. PROCESORIENTERING

Ensartede og forudsigelige resultater opnås mere effektivt, når aktiviteter er forstået og styret som sammenhængende processer, der fungerer som et logisk sammenhængende system. 

5. FORBEDRING

Succesfulde virksomheder har løbende fokus på forbedring.

6. BEVISBASEREDE BESLUTNINGER

Beslutninger baseret på analyse og evaluering af data og informationer vil med stor sandsynlighed skabe de ønskede resultater. 

7. RELATIONSLEDELSE

For at opnå og fastholde vedvarede succes styrkes virksomhedens relationer til interessenterne, for eksempel leverandører.