Best-in-class

Best-in-class (Bedst i sin klasse) er et begreb virksomheder bruger til at sammenligne sig selv og konkurrenter med. Begrebet bruges som et led i virksomhedens kvalitetsstyringssystem i den evige stræben efter det ultimative, det perfekte og/eller det bedste inden for sit felt.

Ideen om best-in-class beskriver det højeste aktuelle præstationsniveau i en branche, på et marked eller i en industrisektor. Niveauet anvendes som en standard og opnås oftest ved hjælp af benchmarking. Man kan tale om best-in-class indenfor en bestemt kategori. For eksempel lavpris-kategori eller et bestemt produkt, hvor den førende virksomhed ikke er den samlede bedste virksomhed i hele branchen. Hvis der er tale om et bestemt produkt kaldes dette best-of-breed (Bedst af sin art).

Når en virksomhed best-in-class, er den blevet bedømt til at være den eksemplarisk bedste indenfor blandt andet effektivitet, indsamling og behandling af materialer samt levering af slutprodukter. For at opnå status som best-in-class, vælger mange virksomheder at outsource enkelte aktiviteter og i stedet fokusere på deres kernekompetencer.

Ved at bruge begrebet best-in-class og konstant stræbe efter “det bedste” udvikles virksomheden. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem og lean-tankegangen anvendes til at opnå Best-in-class.

 

Kontakt Lasse Ahm Consult når vi skal arbejde for at gøre dig best-in-class