Arbejdsmiljøstyring & Arbejdspladsvurdering (APV)

Et effektivt ledelsessystem til styring af virksomhedens arbejdsmiljø og den (i nogle virksomheder) lovpligtige arbejdsmiljøorganisation m.m. er mere relevant end nogensinde. Den vigtigste ressource i virksomhederne er ofte medarbejderne, hvorfor det er disse, der skal værnes om og passes på. Der er en lang række gældende lovkrav om afskærmninger, sikkerhedsafbrydere, gennemførsel af arbejdspladsvurderinger APV, kemiske APV’er m.v.

Du kan naturligvis anvende vores effektive softwareløsning TOPmanager® til styring af dit QHSE ledelsessystem. Se mere her. 

 

Effektive ArbejdsPladsVurderinger (APV’ere)

Hos Lasse Ahm Consult har vi udviklet et effektivt redskab, som vi anvender når vi gennemfører interviews af medarbejderne. Vi kortlægger arbejdsmiljøforholdene og er i stand til meget præcist, at få sorteret det væsentlige fra det uvæsentlige. Vi hjælper virksomheden med at prioritere indsatserne og få skabt en handlingsplan som kan gennemføres.

Med brug af APV’erne og handlingsplanen arbejder sikkerhedsorganisationen systematisk med at skabe så hensigtsmæssige arbejdsforhold for de enkelte medarbejdere som muligt. Det giver øget sikkerhed, større motivation og arbejdsglæde og mindre sygefravær. Resultater der kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje.

Vi har stor erfaring i at gennemføre interviews af medarbejderne inden for mange forskellige brancher – kontakt os derfor, hvis denne løsning kunne være interessant for dig og din virksomhed.

 

Arbejdsmiljø handler i høj grad også om økonomi

En arbejdsskade hos en medarbejder påvirker direkte virksomhedens ansatte. De ansattes motivation, tryghed og effektivitet. Derfor også virksomhedens indtjening og effektivitet.

Der er derfor mange årsager til at skabe et godt arbejdsmiljø, at værne om virksomhedens gode arbejdsmiljø og få struktureret arbejdet med arbejdsmiljøet.

ISO 45001 er én måde at få indført og implementeret et effektiv arbejdsmiljøledelsessystem på. Denne internationale arbejdsmiljøledelsesstandard er et godt værktøj til styring af en lang række områder og standarden kan i mange tilfælde indbygges i allerede eksisterende kvalitets- og/eller miljøstyringssystemer.

Effektiv arbejdsmiljøledelse er også minimering af omkostningerne idet der bevidst arbejdes med at undgå nedslidning, ensidigt gentaget arbejde, kemikaliepåvirkninger, fysiske og psykiske påvirkninger – herunder mobning på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøaudits eller regelmæssige inspektioner samt evaluering af de opnåede resultater er vigtige for at få klarlagt, hvor er det er virksomheden skal sætte kræfterne ind for at minimere risici for arbejdsulykker. En lang række ulykker kan forebygges ved registrering af Lige-ved-og-næsten-ulykker.

Kontakt mig når du mener at vi sammen kan forbedre virksomhedens arbejdsmiljø. En stor del omkring arbejdsmiljøer er allerede defineret i lovgivningen, men meget arbejde er holdningsbearbejdning og en ledelsesmæssig konsekvens i de tilfælde, hvor sikkerhedskravene tilsidesættes.