Torsdag, den 5. december 2019 mødtes netværket IADK® – Interne Auditorer i Danmark til det årlige fælles Julemøde.
God stemning og højt humør kendetegnede eftermiddagen og det var tydeligt, at deltagerne kendte hianden godt og har erfaring med at dele succeser, viden og erfaringer fra audits og arbejdet med ledelsessystemer. 

På dagsordenen var overskriften “Kommunikér, så du bliver hørt” og dagens indlæg stod Camilla Bruun Sørensen, Bruuns Bureau for. 

Camilla Bruun Sørensen har en kandidat i kommunikation og psykologi fra Roskilde Universitet og har arbejdet med kommunikation og markedsføring siden 2013. Camilla er indehaver af Bruuns Bureau, hvor hun hjælper virksomheder med at styrke deres brand og synlighed gennem rådgivning og som ekstern konsulent, med fokus på sociale medier, hjemmesider, nyhedsbreve, presse-kontakt og videoformidling.

Med stort engagement blev vi guidet gennem mulighederne for at skabe og medvirke til god kommunikation. Både i vores auditsituationer og i arbejdet med ledelsessystemer i virksomhederne. 

Camilla talte om vigtigheden af at hold fokus på modtageren og om at udluge i sine detaljer til personer, hvor dette er irrelevant. Der blev naturligvis talt om 1) konklusioner/beslutninger2) uddybende kommentarer og så nederst  i trekanten 3) alle detaljerne. 

   

Oplægget blev krydret med sjove og lærerige opgaver, hvor deltagerne reflekterede over vigtigheden af god kommunikation og hvordan vi hver især kan stå med forskellig opfattelse af “virkeligheden”. 

  

Mange tak til Camilla Bruun Sørensen, Bruuns Bureau for et engagerende og inspirerende oplæg! 

Netværket IADK – Interne Auditorer i Danmark
– et spændende netværk med fokus på auditering inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed, CSR og IT-sikkerhed.

IADK® er et netværk som styrker din faglighed, motiverer dig og giver inspiration og nye idéer og værktøjer til interne audits. Netværket er inddelt i grupper med 17-22 medlemmer i hver gruppe og du kommer til at kende de øvrige medlemmer godt. Grupperne mødes 2 gange om året til faglige indlæg fulgt op af erfaringsudveksling, frokost og networking.

En gang om året inviteres alle grupper til et fælles netværksarrangement. Oplægsholderne er erfarne inspiratorer og du kan som medlem få indflydelse på mødernes indhold. Alle arrangementer ledes af auditorer fra Lasse Ahm Consult. 

Som arrangør, facilitator og sponsor holder vi fokus på:
• Inspiration til audits
• Kommunikation og rapportering
• Motivation & ejerskab
• Spørgeteknikker
• Prioritering
• Erfaringsudveksling  

Læs mere om formålet, priser og mødeaktiviteter i IADK® – Interne Auditorer i Danmark her